“ไม่มีใครอ่านโฆษณากันหรอก คนเขาอ่านอะไรที่เขาสนใจ และบางทีมันก็เป็นโฆษณา”