“เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน 2.35 ล้านบาท หนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้าพิชิตโควิด

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ผนึกกำลังใน “โครงการเชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,350,000 บาท ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล  21 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ครอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาพยาบาล การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก การดําเนินการสอบสวนโรคในชุมชน การเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่และการขนส่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ยินดีที่ได้ร่วมกับทั้ง 2 หน่วยงานในการดำเนินโครงการ ‘เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด’ เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานสาธารณสุขในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรับมือโควิด-19 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในโครงการนี้ เชฟรอนประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนบัตรน้ำมันแก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลจำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลขนอม โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร และโรงพยาบาลหาดใหญ่ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท  ทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมา เชฟรอนประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งบประมาณกว่า 26 ล้านบาท และยังคงเดินหน้าในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน”

นายสันติศักดิ์ ไทยพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด’ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ใช้ในภารกิจรับ-ส่ง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในหลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้โครงการ ‘คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัสโควิด-19’ ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่าโครงการ ‘เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด’ จะมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ เราขอขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ และขอร่วมส่งกำลังใจไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19”

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ ‘เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด’ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ SPRC มีความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อความห่วงใยผ่านการมอบบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของโรงพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับโครงการนี้ SPRC ได้สนับสนุนบัตรน้ำมัน ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง จำนวน 5 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านค่าย และโรงพยาบาลแกลง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น SPRC ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขในเขตภาคตะวันออก ที่ปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าให้มีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 อาทิเช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Powered Air Purifying Respirators) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัย น้ำดื่ม เป็นต้น โดยรวมแล้วกว่า 8.6 ล้านบาท และจะยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  SPRC ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้”