ทรู ยังครองที่ 1 DJSI คะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มโทรคมนาคม ยืนหนึ่งแชมป์ยาวนานสุด 4 ปีซ้อน ติดอันดับสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องปีที่ 5

ผลประกาศ DJSI ปี 2564 ทรูได้คะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มโทรคมนาคมเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และคงสถานะสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์5 ปีซ้อน ทำให้กลุ่มทรู บันทึกประวัติศาสตร์บนเวทีความยั่งยืนระดับโลก ด้วยสถิติใหม่ครองแชมป์ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดถึง 4 ปีซ้อน ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ตอกย้ำความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สร้างคุณค่าระยะยาว ตลอดจนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Homeอันนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรูได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกครั้งในปีนี้ และยังได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายแรกของโลกที่ครองแชมป์อย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในรอบ 15 ปีนั้น เป็นสิ่งที่พวกเราชาวทรูภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์กรไทยแสดงศักยภาพบนเวทีความยั่งยืนระดับโลก อันเป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มทรูโดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน และสนับสนุนความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ที่เน้นสร้างสรรค์และเปิดกว้าง สร้างระบบนิเวศองค์กรรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ผู้นำเทคคอมปานีในยุคดิจิทัล ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝ่าย อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั่วโลกนับเป็นความภูมิใจสูงสุดของกลุ่มทรู ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนในองค์กร เดินหน้าปฏิบัติงานตามเป้าหมายแห่งความยั่งยืน สร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคมและชาวไทยตลอดไป”

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกครั้งนี้ พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3H’sมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลให้กลุ่มทรู สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2030 ได้แก่ 1. การเป็นองค์กร Carbon Neutral ลดการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก และ 2. กำหนดให้ของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์”

ทั้งนี้ โครงการด้านความยั่งยืนที่กลุ่มทรู ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบ 3 H’s ประกอบด้วย

  • ด้านเศรษฐกิจ (HEART)– บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้ 100% และมีการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยกว่า 5.7 ล้านคนผ่านมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี
  • ด้านสังคม (HEALTH)– เชื่อมโยงการทุกความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเครือข่ายอัจฉริยะทรู5G พร้อมเคียงคู่คนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยการเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารแก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและHospitelกว่า 217แห่ง รวมถึงจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 934 แห่งทั่วประเทศ โดยติดตั้งโครงข่าย 5G / 4G บรอดแบนด์ และติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ WiFiสนับสนุนรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว ทรูมูฟ เอช (COW) จัดส่งหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” และมอบอุปกรณ์สื่อสารพร้อมแพ็กเกจนอกจากนี้ ยังพัฒนาแพลตฟอร์ม True VWORLD ที่ครบทุกโซลูชันเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตวิถีนิวนอร์มัลอย่างมีคุณภาพ
  • ด้านสิ่งแวดล้อม (HOME)– ติดตั้งพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์ที่เสาสัญญาณและชุมสาย3,481 แห่ง สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า10,700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเดินหน้าขยายการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ DJSI

DJSI เป็นกลุ่มดัชนีความยั่งยืนระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยปีนี้มีการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่มากกว่า 10,900 บริษัททั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าบริษัทสูงเป็นอันดับต้น มาเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA)

#ทรูที่1DJSI4ปีซ้อน #TrueDJSI #SustainableTogether

#TrueTogether #คุณค่าของการมีกันและกัน

#เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนของทุกคน #BestwithTrue5