‘คอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า’ จะยังจำเป็นหรือไม่ในโลกยุคใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้ว