IMF เเสดงท่าทีต่อคริปโตฯ เเนะ ‘เอลซัลวาดอร์’ เลี่ยงใช้ Bitcoin ชำระหนี้ตามกฎหมาย

Photo : Shutterstock
IMF เเสดงท่าทีต่อคริปโตเคอร์เรนซี เเนะเอลซัลวาดอร์หลีกเลี่ยงใช้สกุลเงิน Bitcoin ชำระหนี้ตามกฎหมาย หลังพิจารณาถึงความเสี่ยงเเละมีความผันผวนสูง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ระบุในแถลงการณ์สรุปรายงาน 2021 Article IV Mission to El Salvador ว่า จากความผันผวนของราคา Bitcoin การกำหนดให้สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวให้ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั้น ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ความโปร่งใส และเสถียรภาพทางการเงิน อีกทั้งยังเพิ่มภาระหนี้สินทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

“รัฐบาลจึงไม่ควรให้ Bitcoin เป็นสกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย”

IMF แนะนำว่า ควรจำกัดขอบเขตทางกฎหมาย Bitcoin ให้แคบลง และเรียกร้องให้มีการ เสริมสร้างกฎระเบียบและการควบคุมระบบนิเวศการชำระเงินเเบบใหม่” 

ความเคลื่อนไหวของ IMF ครั้งนี้ เกิดขึ้นเพียงสองวัน หลังจากประธานาธิบดี Nayib Bukele ประกาศว่า เอลซัลวาดอร์กำลังวางแผนสร้าง ‘Bitcoin City’ แห่งแรกของโลก ซึ่งจะใช้เงินทุนจากการออกพันธบัตรที่หนุนโดย Bitcoin โดยเมืองดังกล่าว จะมีทั้งพื้นที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานบันเทิง ร้านอาหารและสนามบิน ฯลฯ

Bitcoin City จะตั้งใกล้กับ ‘ภูเขาไฟเพื่อใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ มาเป็นพลังงานในการขุดเหมืองคริปโตฯ และจะไม่เรียกเก็บภาษีใดๆ นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ รัฐบาลเอลซัลวาดอร์ ได้ประกาศรับรอง Bitcoin เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเดือนก..ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดี Bukele ได้ให้การสนับสนุน Bitcoin มาตลอด โดยอ้างว่า จะช่วยให้ชาวเอลซัลวาดอร์หลายล้านคนในต่างประเทศ สามารถส่งเงินกลับประเทศได้ ซึ่งจะนำมาใช้ในด้านบริการทางการเงิน การลงทุน การท่องเที่ยวและพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันก็จะยังคงใช้สกุลเงินดอลลาร์ต่อไปด้วย

IMF ประมาณการว่า เศรษฐกิจของเอลซัลวาดอร์ จะขยายตัว 10% ในปี 2020 และ 3.2% ในปี 2021 พร้อมคาดว่าหนี้สาธารณะจะสูงถึง 85% ของ GDP ภายในสิ้นปีนี้

 

ที่มา : Reuters