“เบเยอร์” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้การสนับสนุน ภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายอนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์โดยสถาบันโรคผิวหนัง โดยมีนางอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบเยอร์ จำกัดเข้าร่วมในพิธีรับมอบในฐานะที่กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในการจัดหาวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด –19 ให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน ณ บริเวณประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพฯเมื่อเร็ว ๆ นี้

ติดตามกิจกรรมจากสีเบเยอร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.beger.co.thและไลน์ @begerpaint

#สีเบเยอร์ #สีรักษ์โลก #สีนวัตกรรม#BegerBeHappy