ขบวนความสนุกส่งต่อความสุข พร้อมมอบโอกาสและเติมเต็มความฝัน ต่อยอดไอเดีย ให้น้องๆ จังหวัดชายแดนใต้ กับโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปีที่ 12”

ผ่านไปแล้วกับเทศกาลวันเด็กวันแห่งความสุขและความสนุกสำหรับเด็กๆ ในปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์” ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด FROM THE HEARTS TO THE SMILES ของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคน ที่ได้จัดขบวนความสนุกและส่งต่อความสุขเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ จังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บุษบา  จิราธิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า  เดินทางมาถึงปีที่12 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีความไม่แน่นอนตลอดทั้งปี เรารู้สึกขอบคุณทุกๆ ฝ่ายเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ ทั้งกองทัพบก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า  คู่ค้า และประชาชนคนไทยทุกคน ที่ร่วมกันระดมของขวัญ มอบให้กับน้องๆ ชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมแล้วกว่า 2 ล้าน 5 แสนชิ้น แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญยิ่งกว่า นั่นคือ การได้เห็นน้องๆ ทุกคนได้เติบโตสมวัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม ผ่านทุนการศึกษาที่กลุ่มเซ็นทรัลได้มอบให้กับน้องๆ ต่อเนื่องทุกปี และปีนี้เป็นปีที่พิเศษที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนพิเศษรุ่นที่ 1 แก่จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดในภาคเหนือเป็นจำนวน 310 ทุน เพื่อแทนความห่วงใย ความปรารถนาดี และกำลังใจจากเรา สอดคล้องคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มอบไว้ว่า “รู้คิด รู้รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

ด้าน พล.ต. ศุภสิทธิ์ ชิตท้วม ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า ตลอด 12 ปีที่กองทัพบกร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ในโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟท์  มิลเลี่ยนสมายล์” เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่กลุ่มเซ็นทรัลยังคงยึดถือความสุขและรอยยิ้มของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ตั้ง ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติที่กองทัพบกยึดมั่น ในการให้ความช่วยเหลือพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของประชาชนคนไทยทุกคน ในทุกช่วงเวลา สำหรับคาราวานของขวัญในปีนี้ทางกองทัพบกจะช่วยนำลำเลียงไปส่งมอบต่อนั้น กองทัพบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยส่งเสริม และเป็นการมอบโอกาสให้เยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของชาติได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

โดยปีนี้ของขวัญกว่า 30,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นจักรยานกว่า 300 คัน, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงทุนการศึกษา ถูกส่งมอบผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ การรับมอบของขวัญในพิธีเปิดโครงการ มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์, การมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ, การแลกคะแนนเดอะวันผ่านแอปพลิเคชันเดอะวัน , การสมทบทุนผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ หรือ Thamdee Crowdfund Site  ได้ถูกลำเลียงและกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยรถจีเอ็มซีจากกองทัพบก นับเป็นความร่วมมือร่วมใจครั้งสำคัญมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ทุกภาคส่วนลงแรงลงใจเพื่อน้องๆ จังหวัดชายแดนใต้