“เซเว่นอีเลฟเว่น” ชวนคนไทยรำลึกถึงพระคุณครู ผ่านโฆษณา “เชิดชู ครูผู้ให้ชีวิตใหม่” พร้อมกันถึง 2 เรื่อง

เป็นประจำทุกปีที่ ที่มีเซเว่นอีเลฟเว่น การนำเสนอเรื่องราวของอาชีพเรือจ้างหรือครูเพื่อเป็นการ เชิดชูคุณครูต้อนรับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งเป็น วันครูแห่งชาติ และใน ปี 2565 เป็นครั้งแรกที่เซเว่นอีเลฟเว่น สร้างสรรค์โฆษณา 2 เรื่อง ผ่านแนวคิด เชิดชู ครูผู้ให้ชีวิตใหม่ ประกอบด้วย ครูข้างถนน ความยาวประมาณ 4.38 นาที และ ครู..โลกเงียบ ความยาวประมาณ 6.45 นาที 

สำหรับเรื่อง ครูข้างถนน เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ ครูเจี๊ยบ วรัทยา จันทรัตน์ ซึ่งจบการศึกษา ในระดับปริญญาเอก มีคำนำหน้าว่าดอกเตอร์  แต่กลับอุทิศตัวให้กับการบ่มเพาะความรู้แก่เด็กเร่ร่อน  เด็กขอทานตามชุมชนต่างๆเป็นเวลานานกว่า 15 ปีแล้ว เพียงเพราะต้องการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เด็กๆผู้ด้อยโอกาส ไม่เเพียงแค่เด็กๆจะได้มีวิชาความรู้เป็นสมบัติติดตัวตลอดชีวิต แต่ครูเจี๊ยบ วรัทยายังเป้นบุคคลสำคัญที่ช่วยทำให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น หลุดพ้นจากยาเสพติดมีการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไป 

นอกจากนี้ สิ่งที่ครูเจี๊ยบ วรัทยาได้อุทิศตนแก่เด็ก สังคม ชุมชนต่างๆ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการแต่อย่างใด กระนั้นก็ไม่เคยย่อท้อ ทว่า การลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ เผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษต่างๆ ทั้งกลิ่นขยะ ควันจากการเผาขยะ ทำให้ต้องประสบปัญหาสุขภาพ ปอดถูกทำลายอย่างน่าใจหาย และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

ทั้งนี้ หนึ่งในการสอนของครูเจี๊ยบ วรัทยาปลูกฝังแก่เด็กๆ คือการหยอกกระปุกสั่งสมความดีในแต่ละวัน ผลแห่งการทำดีนั้นได้กลับคืนแก่ครูเจี๊ยบ วรัทยาโดยวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

ปัจจุบันครูเจี๊ยบ วรัทยาก็ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความรู้ให้แก่เด็กๆ แม้ต้องเผชิญอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม 

การศึกษาจะเป็นวัคซีน ให้เด็กเร่ร่อนมีภูมิคุ้มกัน จากสิ่งเลวร้ายและไม่กลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตนี่เป็นประโยคที่ครูเจี๊ยบ วรัทยาพูดย้ำอยู่เสมอ  

  

อย่างไรก็ตามครูเจี๊ยบ วรัทยามอบวิชาความรู้ให้แก่เด็กๆไปแล้วกว่า 1,000 ชีวิต ใน  91 ชุมชน และยังคงเดินหน้าทำความดี สอนเด็กๆ ต่อไป 

โฆษณาส่งเสริมสังคมดังกล่าว ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆมากมาย และผู้บริโภคให้การตอบรับอย่างดี มีส่วนร่วม(Engagement)ในการแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยช่องทางยูทูป (Youtube) มีผู้เข้าชมกว่า 3.5 ล้านวิว(View) หลังนำเสนอไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ส่วนเฟซบุ๊ก(Facebook) ยอดวิวสูงกว่า 12.7 ล้านวิว (ณ วันที่ 14 มกราคม 2565)

กดรับชม ครูข้างถนน (ครูเจี๊ยบ) : https://www.facebook.com/watch/?v=352478372967038

ส่วนเรื่อง ครู..โลกเงียบ เซเว่นอีเลฟเว่น หยิบเรื่องราวของ ครูญาดา ชินะโชติ คุณครูวัย 75 ปี ที่เกษียณอายุราชการ แต่ยังคงทุ่มเทสอนหนังสือเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   

 ครูญาดาเป็นศิษย์รุ่นแรกของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ทำให้ทุ่มเท อุทิศการสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นเวลามากกว่า 57 ปีแล้ว ถึงแม้จะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินแต่ครูญาดาก็ตาม

นอกจากอบรมบ่มเพาะเด็กนักเรียนแล้ว หลายครั้งที่ครูญาดาต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัด เพื่อพบผู้ปกครองและสอนภาษามือให้แก่พ่อแม่ของเด็ก จนสามารถใช้ภาษามือสื่อสารกับบุตรหลานได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นการแก้ปัญหาช่องว่างที่เกิดขึ้นของคนในครอบครัว เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลง คำศัพท์ ภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นครูญาดายังพัฒนา ปรับปรุงการสอนโดยเขียนตำราภาษามือใหม่ๆ เพื่อใช้สื่อสารและสอนนักเรียนให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้นด้วย  

ทั้งนี้ ความต้องการของครูญาดาไม่เพียงทำให้โลกเงียบของเด็กๆ เป็นโลกใบใหม่ที่ผู้ปกครอง ผู้คนในสังคมรับฟังเสียง สิ่งที่อยู่ในจิตใจของเด็กๆมากขึ้น แต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการขอทำหน้าที่เป็นครูที่ดีตลอดเส้นทางเดินของชีวิตนั่นเอง

สำหรับครูโลกเงียบเพิ่งถูกปล่อยบนยูทูป ส่วนเฟซบุ๊ก มียอดวิวกว่า 3.5 ล้านวิวแล้ว ยอดไลก์นับหมื่นและการแชร์กว่า 1,800 ครั้ง 

กดรับชม ครูโลกเงียบ (ครูญาดา) : https://www.facebook.com/watch/?v=328038845851116

อย่างไรก็ตาม เซเว่นอีเลฟเว่น สร้างสรรค์งานโฆษณาเชิดชูครูผู้ให้มาถึง 10 เรื่องแล้ว เช่น ครูผู้สร้างคน ครูผู้ขัดเกลา พระคุณครูไม่มีวันเกษียณ ครู..ผู้เป็นดวงประทีปส่องทาง และครูผู้เสียสละ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดบทบาทของเซเว่นอีเลฟเว่นเพียงต้องการเชิญชวนชวนคนไทยร่วมรำลึกถึงพระคุณครู ร่วมปลุกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นความสำคัญ กตัญญูต่อพระคุณ ครู และส่งเสริมวิชาชีพครูอยากให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติต่อไป