การมองหาพนักงานสักคนเข้ามาทำงาน คุณต้องการคุณสมบัติเพียง 3 อย่างคือ ความซื่อสัตย์ ความฉลาด และพลังงาน