จีนเดินหน้าปั้น ‘6G’ หวังดันเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีสัดส่วน 10% ของ GDP ในปี 2025

หนึ่งในสมรภูมิสำคัญทางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับ จีน คือ สงครามด้านเทคโนโลยี (Tech War) โดยล่าสุด จีนพยายามจะผลักดันเทคโนโลยี 6G และ Big Data เพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของ GDP ของประเทศภายในปี 2025

ความทะเยอทะยานเน้นย้ำในการก้าวไปข้างหน้าในด้านเทคโนโลยีใหม่ของจีน เพื่อแข่งขันกับสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์ โดยในเอกสารที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สภาแห่งรัฐของจีน ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศ กล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิทัลจะคิดเป็น 10% ของ GDP ภายในปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 7.8% ในปี 2020

เป้าหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผน 5 ปีที่ 14 ของจีน ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวการพัฒนาที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2025 ตัวอย่างเช่น จีนตั้งเป้าให้ยอดค้าปลีกออนไลน์ของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 11.76 ล้านล้านหยวนในปี 2020 เป็น 17 ล้านล้านหยวนในปี 2025 โดยคาดว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 8.16 ล้านล้านหยวนในปี 2020 เป็น 14 ล้านล้านหยวนในปี 2025

ประเทศจีนคาดว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระดับกิกะบิตซึ่งเป็นความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นจาก 6.4 ล้านคนในปี 2020 เป็น 60 ล้านคนในปี 2025 โดยการเพิ่มการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเพิ่มความเร็วเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของจีนในการเพิ่มส่วนแบ่ง GDP ของเศรษฐกิจดิจิทัล

ปัจจุบัน จีนจะส่งเสริมการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งาน 5G ขนาดใหญ่ตามแผน 5G เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตยุคหน้าซึ่งให้ความเร็วที่เร็วมาก แต่แผนของปักกิ่งยังแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานในอินเทอร์เน็ตยุค 6G หรือรุ่นที่ 6 โดยจีนเริ่มวางรากฐานสำหรับการทำงานบน 6G ตั้งแต่ปี 2019 อย่างไรก็ตาม 6G ยังไม่มีมาตรฐานหรือคำจำกัดความว่ามันคืออะไรกันแน่

ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกยังตั้งเป้าที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีทั่วโลก เช่นเดียวกับการสร้างมาตรฐานสากลสำหรับ 6G นอกจากนี้ แผนของจีนยังต้องการพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง การสร้างศูนย์ข้อมูล และอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนยังยืนยันที่จะดำเนินการกำกับดูแลภาคเทคโนโลยีภายในประเทศต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านมาจีนได้เข้มงวดระเบียบข้อบังคับสำหรับบริษัทอินเทอร์เน็ตและนำกฎหมายใหม่มาใช้ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การต่อต้านการผูกขาดไปจนถึงการปกป้องข้อมูล

Source