สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) คาดการณ์ตลาดสื่อโฆษณาไทยมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นบวก 3.9% ในปี 2565 สวนกระแสสถานการณ์โอมิครอน

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) กล่าวถึงภาพรวมงบประมาณการใช้สื่อปี2564 ที่ผ่านมาของไทยของสื่อโฆษณาในประเทศไทยที่ถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ยังคงชะลอตัวติดลบแค่1% โดยมีมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ 106,400ล้านบาท ในภาพรวมสื่อดิจิทัลยังคงสื่อที่มีการเติบโตสูดสุดถึง 12%ในขณะที่สื่อประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะสื่อเคลื่อนที่ และสื่อสิ่งพิมพ์ มีการติดลบอย่างเห็นได้ชัดแต่สื่อโทรทัศน์ยังคงมีสัดส่วนอยู่ที่ 60% ของตลาด และโตขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไอพีจี มีเดียแบรนด์สกล่าวว่า”ในปีที่ผ่านมาถือว่าอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาของไทยฟื้นตัวอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นครั้งแรก โดยภาพรวมของประเทศไทยมียอดผู้ป่วยโควิด-19 ยังสามารถควบคุมได้ตลอดปี 2563 และในช่วงต้นปี 2564 แต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดระลอกใหญ่อยู่ช่วงเริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายน โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การยอดผู้ติดเชื้อที่มีมากกว่า 20,000 รายต่อวันในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ด้วยเหตุนี้งบประมาณด้านการตลาดและสื่อโฆษณาจากแบรนด์ต่างๆจึงถูกลดลงไปบ้างแค่ 1% ในปี 2564แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกเช่นการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนที่มีมากกว่า60% และการที่มีนโยบายการฉีดbooster เข็มสามแก่ประชาชน ทำให้ในปี 2565มีการคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศไทยจะโตขึ้นถึง 3.4% ซึ่งจะทำให้ตลาดสื่อและโฆษณาของไทยจะกลับมาสู่ในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมคาดการณ์ตลาดสื่อโฆษณาไทยฟื้นตัวดีขึ้นที่ 3.9 % หรือประมาณ 110,562 ล้านบาท สวนกระแสการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธ์โอมิครอน ที่แม้ว่าจะมีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์เดลต้าแต่วัคซีนก็สามารถลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามก็ยังต้องติดตามนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการควบคุมเฉพาะพื้นที่ระบาดของโอมิครอน และมาตรการการเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศ การกักตัว รวมไปถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้การใช้สื่อโฆษณากลับมาสู่สภาพปกติเร็วขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่”

เกี่ยวกับไอพีจี มีเดียเบรนด์ส

IPG MEDIABRANDS คือองค์กรระดับโลกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารและการวิเคราะห์ข้อมูล ในเครือ Interpublic Group (NYSE: IPG) เราบริหารและดูแลการลงทุนทางด้านการสื่อสารการตลาดให้กับลูกค้า โดยมีมูลค่ารวมกันกว่า 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐใน 130 ประเทศทั่วโลก และเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารรวมตัวกันมากกว่า 13,000 คน เรามีการให้บริการแบบครบวงจรในทุกมิติของการเป็นเอเยนซี่ระดับโลก โดยภายใต้เครือข่ายของ IPG Mediabrandsนั้นรวมไปถึงบริษัทสำหรับการวางแผนสื่อและการตลาดชั้นนำอย่าง UM, Initiative และ BPN และกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลและการวิจัยอย่าง MAGNA, Matterkindและ ดิจิทัลเอเยนซี่ อย่าง Reprise www.ipgmediabrands.com