LINE เปิดตัว LINE Certified Coach ประจำปี 2565 ขยายจำนวนโค้ชสู่ทุกภูมิภาคทั่วไทย เดินหน้า ผลักดัน SME ไทยสร้างธุรกิจโตได้ด้วยดิจิทัล

LINE ประเทศไทย ตอกย้ำผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มุ่งเป็นเพื่อนร่วมทางเคียงข้าง SME ไทย เปิดตัว LINE Certified Coach ประจำปี 2565 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน LINE เพื่อธุรกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกและรับรองจาก LINE โดยบุกขยายฐานโค้ชออกสู่ต่างจังหวัด เพื่อเป็นแรงสำคัญช่วยเหลือ ยกระดับความรู้ ความสามารถ SME ทั่วไทย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เติบโตไปไกลได้อย่างยั่งยืน

นางสาวสกุลรัตน์ ตันยงศิริ ผู้อำนวยการธุรกิจ SME, LINE ประเทศไทย เปิดเผยว่า หนึ่งในภาระกิจหลักของ LINE คือ การส่งเสริมให้ SME ไทยมีศักยภาพในการทำธุรกิจระดับสากล โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือบน LINE Ecosystem เข้ามาช่วย ทั้งในการสร้างยอดขาย และการสร้างแบรนด์ เพื่อเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยทุกปี LINE จะให้การรับรองบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้ชื่อ LINE Certified Coach ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเป็นพันธมิตรให้ SME ไทยในการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน LINE Official Account การลงโฆษณาผ่าน LINE Ads Platform รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ บนแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2565 นี้ LINE เปิดตัว LINE Certified Coach รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 คน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญกระจายไปในต่างจังหวัดตามภาคต่างๆ นอกเหนือจากกรุงเทพ ซึ่งไม่เพียงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดได้เข้าถึงความรู้ คำแนะนำ ในการทำธุรกิจการตลาดออนไลน์ได้ใกล้ชิดมากขึ้น แต่โค้ชในภูมิภาคยังมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในระดับท้องถิ่น เข้าใจในพฤติกรรมของร้านค้าและผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมความหลากหลายในด้านพื้นฐานอาชีพ อาทิ เจ้าของธุรกิจ อาจารย์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และดิจิทัลเอเจนซี่ ที่จะช่วยทำให้คำแนะนำมีความหลากหลายขึ้นจากประสบการณ์และความถนัดของโค้ชแต่ละท่าน  รวมถึงในปีนี้ LINE ยังร่วมมือกับเหล่า LINE Certified Coach เตรียมจัดการอบรมให้ความรู้แก่ SME ไทยในรูปแบบที่ใกล้ชิด มุ่งเน้นการทำเป็น ทำได้ ขายของได้จริงสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ เรียกว่าจับมือทำกันจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้เครื่องมือและเห็นภาพการใช้งาน LINE ในการทำธุรกิจได้ชัดเจนมากกว่าเดิม พร้อมแผนการแบ่งหัวข้อการอบรมตามกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานกับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

LINE Certified Coach ทั้ง 33 คน แบ่งประเภทและความเชี่ยวชาญออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มโค้ชมือโปรแนะนำ หรือกลุ่ม Recommended Coach กลุ่มโค้ชผู้มีประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการที่ปรึกษาแบรนด์ต่างๆ พร้อมความรู้สะสมมายาวนาน ถือเป็นกลุ่มผู้รู้ลึก รู้จริง ทุกเรื่องการทำธุรกิจบน LINE ได้แก่ โค้ชแชมป์ โค้ชอ้น โค้ชรี่ โค้ชแน้ตตี้ โค้ชทิป และโค้ชโซอี้
  2. กลุ่มโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้าน API  เน้นให้คำแนะนำในการสร้างโซลูชั่นสำหรับธุรกิจในเชิงเทคนิค เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของลูกค้ามาสู่แพลตฟอร์ม LINE รวมถึงการสร้าง Chatbot เพื่อการปิดการขายที่ง่ายขึ้น ได้แก่ โค้ชต้น โค้ชบอย และโค้ชอาร์ท
  3. กลุ่มโค้ชทั่วไทย กลุ่มโค้ชในภูมิภาคที่กระจายตัวอยู่ทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สงขลา เป็นต้น ที่มีความเข้าใจในพฤติกรรมของธุรกิจและลูกค้าในแต่ละภูมิภาคเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ สอนการใช้งานแก่ธุรกิจได้อย่างตรงจุด ได้แก่ โค้ชโต โค้ชเจมส์ โค้ชเกม โค้ชท็อป และโค้ชเจินเจิน
  4. กลุ่มโค้ชผู้ประกอบการตัวจริง กลุ่มโค้ชผู้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเอง จึงมีประสบการณ์ตรงในการบริหาร สามารถนำความรู้จากการเป็นโค้ช พร้อมประสบการณ์ที่มีมาแบ่งปัน ช่วยเหลือ SME ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ โค้ชแอม โค้ชง้วง โค้ชหมิง โค้ชต้น โค้ชอ๋อง และโค้ชเมธี
  5. กลุ่มโค้ชสายโฆษณา กลุ่มโค้ชผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์การทำโฆษณาบน LINE สร้างยอดขายผ่าน LINE Ads Platform ด้วยการยิง Ads ให้ได้ผลจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ โค้ชกิม โค้ชอนัส โค้ชเอ โค้ชทิม โค้ชทราย และโค้ชมิว
  6. กลุ่มโค้ชแนะนำสำหรับมือใหม่ กลุ่มโค้ชสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ LINE สำหรับทำธุรกิจ เน้นให้ความรู้ Digital Marketing ในภาพรวมด้วยเครื่องมือสร้างยอดขายและสร้างแบรนด์บน LINE ได้แก่ โค้ชแบงก์ โค้ชออดี้ โค้ชเน็ท  และโค้ชโอ
  7. กลุ่มโค้ชผู้เชี่ยวชาญ LINE SHOPPING กลุ่มโค้ชผู้เชียวชาญการทำ E-Commerce ผ่าน LINE ที่สามารถต่อยอดร่วมกับการใช้ประโยชน์จาก LINE SHOPPING ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โค้ชโอ๊ค โค้ชหนึ่ง และโค้ชนุ๊ก

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากมาย ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เร็วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม LINE เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจของคนไทย ทั้งในการเข้าถึงลูกค้า การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก การปิดการขาย ไปจนถึงการรักษาฐานลูกค้าระยะยาว LINE จึงมุ่งให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SME ในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลผ่านทุกช่องทาง รวมถึงการมี LINE Certified Coach โดยเชื่อว่าจะเป็นเป็นแรงกำลังสำคัญช่วยให้ผู้ประกอบการไทย เรียนรู้ เข้าใจการใช้งาน เครื่องมือดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม LINE และนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” นางสาวสกุลรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมการอบรมการใช้งาน LINE เพื่อธุรกิจที่ LINE ร่วมมือกับเหล่า LINE Certified Coach เร็วๆ นี้ได้ที่ LINE Official Account: LINE for Business (@linebizth) หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ LINE for Business พร้อมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ LINE Certified Coach ทั้ง 33 ท่านได้ที่ https://lineforbusiness.com/th/line-certified-coach/

#LINECertifiedCoach2022 #LINEforBusiness #LINEforSME