“ไทยเบฟ” คว้าอันดับ 7 สุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2022


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คว้าอันดับที่ 7 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ของ Top 50 องค์กร ที่พนักงานรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2022 จากผลสำรวจโดย Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทย สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นที่มีต่อ “ไทยเบฟ” ด้วยนโยบายที่ให้ความใส่ใจและดูแลพนักงานในช่วงสถานโควิด-19 รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้แสดงความสามารถและการเติบโตไปกับไทยเบฟ ภายใต้นโยบาย Limitless Opportunity : โอกาส ไร้ขีดจำกัด” ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน Stable and Sustainable  ASEAN Leader ภายใต้ PASSION 2025 โดยมี 3 แกนสำคัญ ได้แก่ Build การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับ และเพิ่มตลาดที่น่าสนใจ Strengthen การเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในระดับอาเซียน Unlock การนำศักยภาพของบริษัทมาก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด ทั้งมุมทรัพยากรภายใน และเครือข่ายพันธมิตร

ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“ผลสำรวจในครั้งนี้นับว่าเป็นผลสำรวจชิ้นสำคัญประจำปีของประเทศไทย ความสำเร็จที่ผลักดันให้ไทยเบฟก้าวขึ้นมาติด Top 10 ของเมืองไทย คว้าอันดับ 7 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มาจากการดำเนินธุรกิจที่สนุก มีการแข่งขัน เติบโตด้วยความมั่นคง และเป็นแบรนด์ที่ตรงใจกับคนรุ่นใหม่ การนำกองทัพแบรนด์ของคนไทยไปเติบโตในระดับโลก ใส่ใจในการ Transform องค์กรสำหรับคนรุ่นใหม่ ทำให้ปัจจุบันเรามีพนักงานไทยเบฟส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังได้มีการผลักดันให้พนักงานมีการทำงานนอกเหนือจากงานปกติ (Project) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เติบโต ซึ่งในไทยเบฟเราเชื่อมั่นและทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง ทำให้เห็นว่าเป็นองค์กรที่มี “โอกาส  ไร้ขีดจำกัด” อย่างแท้จริง ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เชื่อในความฝัน และวันนี้ทำให้สำเร็จ ทำให้ไทยเบฟเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากเข้ามาทำงานในสถานที่แห่งนี้”