SNP ผงาดรับปีเสือ ในงานมอบรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17”

Specialty Natural Products (SNP) หนึ่งบริษัทในกลุ่มของ SNI เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในมิติ องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน, องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม, การบริหารจัดการด้านการเงินและ การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่ง สามารถพัฒนาคุณภาพและสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่ม Specialty Natural Innovation (SNI) กล่าวว่า “การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราเป็น 1 ใน 7 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือก โดยทางผู้มอบรางวัลได้คัดสรรบริษัทที่มีผลงานการดำเนินงานที่มีคุณภาพทั้งในด้านของแผนการทิศทางดำเนินงาน ครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์บริษัทในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เราได้โชว์ศักยภาพการดำเนินกิจการได้อย่างดีเป็นที่น่าจับตา แม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ ที่มีปัจจัยทั้งด้านโรคระบาด การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัจจัยอื่นๆภายในประเทศ ทำให้เป็นที่พึงพอใจ และรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจาก “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” ในมิติ องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน(Sustainable Business Practice) องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strengths) และ การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ SNI ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ทั้งในปีนี้ และปีต่อๆไปบริษัทจะสามามารถดำเนินกิจการให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นผลมาจากรากฐานการดำเนินงานที่มั่นคง อีกทั้งยังมีหน่วยงาน องค์กรที่มีคุณภาพเข้าร่วมสนับสนัน เป็นที่ปรึกษา และส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทในระยะยาว

“สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์” (SNP) เป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมเวชสำอาง, อาหารเพื่อสุขภาพ, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง และส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพผิวพรรณ โดยเน้นการนำเอาวัตถุดิบ สารตั้งต้นการผลิตที่เป็นสมุนไพรไทยเป็นหลัก ด้วยเราเชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ อีกทั้งยังได้ต่อยอดพัฒนาในเรื่องของการปลูกที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ทำให้สารสกัด ที่ได้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตาม หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice (GMP) และด้วยความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี คุณภาพสูง และสามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้ในทุกรุ่นของการผลิต การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ UV Spectrophotometer สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิตในรายละเอียดคือ ส่วนประกอบทางเคมีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสมุนไพรแต่ละชนิด สารประกอบหลักที่ เลือกใช้ในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกครั้งของการผลิต

#SNI #SNP #ธีรญากฤษฎาพงษ์ #สารสกัดสมุนไพร #โรงงานรับผลิตอาหารเสริม #โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง #กัญชงกัญชา #สุขภาพและความงาม #herbextract #น้ำมันเมล็ดกัญชา