กรุงศรีร่วมด้วยผู้บริหารองค์กรชั้นนำ เผยเทรนด์อนาคต แนะกลยุทธ์ปรับตัวยุคดิจิทัล ดันธุรกิจไทยมุ่งสู่อาเซียน จากงาน Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand?

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) จัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand? ภายใต้หัวข้อ อนาคต กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นเพื่อลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีโดยเฉพาะ ได้แก่ ลูกค้า SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้ให้เกียรติมาร่วมอัพเดทเมกะเทรนด์ในโลกธุรกิจที่ต้องจับตามอง พร้อมนำเสนอแนวคิด

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอความพร้อมของกรุงศรีในการขับเคลื่อนการเติบโตของพันธมิตรธุรกิจในอาเซียนภายในงานนี้ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ได้ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ในวิกฤตนั้นก็ยังมีโอกาส การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Mega Trends – Regionalization, Digitalization, Sustainability คือการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ที่ธุรกิจต้องก้าวตามให้ทัน กรุงศรีเองก็ได้ประสานความร่วมมือกับ MUFG และทำงานร่วมกับธนาคารพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรุงศรีมีเครือข่ายธนาคารพันธมิตรครอบคลุมบริการและพื้นที่มากที่สุดในภูมิภาค และยังเดินหน้าลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินเพื่อทำให้การทำธุรกรรมข้ามประเทศสะดวกสบาย รวดเร็ว และทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยายและฉายภาพเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะพลิกโฉมระบบการเงินโลกและเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจว่า  การพัฒนา Digital Technology เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่มาพร้อมโอกาสและอุปสรรค การมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดึงความสามารถของเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ ก็จะสามารถสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้ โดยกรุงศรีนั้นได้มีการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเป็น Trusted Partner ของลูกค้าธุรกิจ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ร่วมแบ่งปันมุมมองของภาคธุรกิจว่า เทรนด์สำคัญของโลกและอาเซียนในวันนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ESG (Environment, Social, Governance)  สุขภาพ (Wellness) และ Digital Transformation ธุรกิจในอนาคตนั้นควรยึดหลัก ESG ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับ SCG ตั้งเป้าปี 2050 จะต้องเป็น Net Zero และมีเป้าที่สั้นกว่านั้นคือ ภายในปี 2030 จะลดลงให้ได้ 20% ภายใต้ความท้าทายคือธุรกิจจะต้องเติบโตด้วย โดยเรามีการวางแผนการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น พัฒนาสินค้าให้กรีนจริงๆ โดยคาร์บอนฟุตปรินท์ต้องลดลง และการปรับกระบวนการทำงานให้สามารถลดปริมาณขยะลงให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญคือจะต้องมีความโปร่งใส โดยการใช้ตัววัดที่สามารถเปิดเผยได้

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมวิเคราะห์ตลาดที่ยังเปิดกว้างสำหรับธุรกิจไทยและเทรนด์ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกว่า เทคโนโลยี Big Data ได้เข้ามาช่วยวิเคราะห์ทำให้เรารู้ใจลูกค้ามากกว่าลูกค้ารู้ใจตัวเอง โดยทางบิ๊กซีก็ได้ปรับใช้กับธุรกิจและได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค ในส่วนของการบุกตลาดอาเซียน สินค้าไทยนั้นมีชื่อด้านของกินของใช้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค การค้าชายแดนก็มีบทบาทสำคัญ ผู้ประกอบการที่ต้องการมุ่งสู่ตลาดอาเซียนควรมีพันธมิตรที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆ เป็นคู่คิดให้คำปรึกษา ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้แผนดิจิทัลทัวริสซึมและการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยกล่าวว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย Triple I: Industry, Innovation, Investment โดยเน้นเป้าหมายไปที่นักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าเน้นเชิงปริมาณเหมือนในอดีต เน้น Data Driven Marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์ สร้างการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและลงทุนปรับใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจที่ทั้งสร้างความประทับใจและปลอดภัย หรือ Metaverse ที่จะเชื่อมสภาพแวดล้อมของโลกจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกันแบบไร้รอยต่อ และพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัล

และท้ายสุด ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มาเผยเทรนด์แห่งอนาคตที่ธุรกิจต้องทำในวันนี้เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของโลกว่า ธุรกิจกำลังเผชิญ The Great Reset จะทำให้มีการเกิดและการดับ เทรนด์ของบริษัทจะมีอายุขัยสั้นลงเรื่อยๆ เป็นผลมาจากทั้งวิกฤตโควิดและการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทับซ้อนกันอยู่ ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึง 3 Re: Reimagine ที่เกิดจากเศรษฐกิจการค้าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น Regional Value Chain, Reflect จะปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ และ Reset ปรับด้วยกลยุทธ์ 2 ประการ ได้แก่การพัฒนาจากภายใน และการมองหา Partner ที่เหมาะสมมาร่วมมือกัน

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัมมนาออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจของลูกค้าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรชั้นแนวหน้า มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้า ผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทาง Krungsri Business Empowerment Facebook