AIS ร่วมเชิดชู “อสม.นักรบเสื้อเทา” ชูเป็นด่านหน้าสุดแกร่งเพื่อสุขภาพคนไทย เดินหน้ายกระดับแอป อสม.ออนไลน์ สู่เครื่องมือช่วยพิทักษ์คนไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมหนุน อสม.ที่เป็นลูกค้า AIS ให้สิทธิ์ฟรีดาต้า เมื่อใช้ แอป อสม.ออนไลน์และสมาร์ท อสม.

AIS เชิดชู “อสม.” ในฐานะนักรบด่านหน้า ที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก ดูแลสุขภาพคนไทยท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ปลื้ม ! แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ที่อยู่เคียงข้าง อสม.กว่า 7 ปี ได้รับการอนุมัติให้เป็นอีก 1 ช่องทางหลักอย่างเป็นทางการ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เช่นเดียวกับ แอป สมาร์ท อสม. ที่ล่าสุด AIS ร่วมแบ่งเบาภาระ ประกาศสนับสนุน อสม.ที่เป็นลูกค้า AIS ให้สามารถใช้ แอป อสม.ออนไลน์ หรือ แอป สมาร์ท อสม. โดยไม่เสียค่าดาต้า พร้อมร่วมอยู่เคียงข้างครอบครัว อสม. มอบทุนการศึกษาลูกหลาน อสม.รับไม้ต่อดูแลสุขภาพคนไทย

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งาน โดยประเด็นในเรื่องสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขนับว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐาน ที่ AIS มองว่าดิจิทัลโซลูชันสามารถเข้าไปมีส่วนสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา AIS ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การทำงานของ อสม. เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่เชื่อมต่อข้อมูล เก็บข้อมูล การรายงานผล รวมถึงการพัฒนาฟีเจอร์ที่สอดรับต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่คนไทยมีความต้องการในทุกช่วงเวลา อาทิ การคัดกรอง ,ติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน ,ระบบรายงานคัดกรองสุขภาพจิต ที่สามารถเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงจากภาวะความเครียด  ซึมเศร้า หรือเสี่ยงฆ่าตัวตายเข้าสู่การให้คำแนะนำและรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงรายงานลูกน้ำยุงลาย บ่อเกิดไข้เลือดออก ภัยเงียบทำร้ายคนไทย

ทำให้ระยะเวลากว่า 7 ปี ที่ AIS ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมการทำงานของ อสม. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้รับการยอมรับ โดยวันนี้ แอป อสม.ออนไลน์ ได้ถูกยกระดับมาตรฐานการใช้งานขึ้นไปอีกขั้นให้เป็นเครื่องมืออย่างเป็นทางการจากการรับรอง โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ช่วยให้เหล่านักรบด่านหน้า อสม. มีทางเลือกในการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับแอป สมาร์ท อสม. ที่วันนี้ อสม. ที่เป็นลูกค้า AIS ก็ได้รับสิทธิ์ฟรีดาต้าเช่นเดียวกับการใช้งาน แอป อสม.ออนไลน์ แล้วด้วยเช่นกัน

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของ AIS คือ มุ่งพัฒนาบริการด้านดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสและการเข้าถึงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานเคียงข้างภาคสาธารณสุข ผ่านการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานบริการกับคนไทยได้อย่างทั่วถึง นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราได้เริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์ เมื่อ 7 ปีก่อน เพื่อให้เหล่า อสม. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน จนถึงปัจจุบันมี อสม. ใช้งานแล้วกว่า 5 แสนราย จากวันที่ประเทศไม่ได้มีวิกฤตด้านสาธารณสุขแต่ AIS ก็ยังมองเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงาน จนถึงวันที่ประเทศต้องเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อสม. คืออาวุธสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในการรับมือปัญหา และเราก็ได้ร่วมพัฒนาฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานของแอป อสม.ออนไลน์ ให้สอดรับกับบริบทของสถานการณ์และตอบโจทย์การใช้งานของ พี่ๆ อสม.มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้วันนี้เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับรองให้แอป อสม.ออนไลน์ ให้เป็นเครื่องมือดิจิทัลอย่างเป็นทางการสำหรับพี่ๆ อสม.”

โดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. สามารถใช้แอป อสม.ออนไลน์ ในการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาล เพื่อดำเนินการเบิกค่าป่วยการ  ซึ่งจะช่วยให้ อสม.มีความคล่องตัวในการใช้งาน เพิ่มทางเลือกใช้เครื่องมือตามความถนัดของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ อสม.มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเพิ่มโอกาสและศักยภาพให้ อสม.สามารถขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับภาคประชาชนได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อร่วมอยู่เคียงข้างครอบครัว อสม. เอไอเอส จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาและสร้างบุคลากรในสายวิชาชีพด้านสาธารณสุขของบุตรธิดา อสม. ด้วยการมอบทุนการศึกษา  ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนการศึกษา เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง เพื่อบุตร อสม.สานต่องานสาธารณสุขไทย”  ทั้งนี้จะมอบทุนให้แก่ บุตรธิดา อสม.ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับชั้นปีที่  1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในปีการศึกษา 2565 นี้ จนจบปริญญาตรี (เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน) จำนวน 5 ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้อง อสม. รวมถึงส่งเสริมสายงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขไทยต่อไป

“ต้องยอมรับว่า อสม. ถือเป็นฟันเฟืองที่แข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงของการแพร่ระบาด COVID-19 พี่ๆ นักรบเสื้อเทา อสม.คือด่านหน้าในการเคาะประตูบ้านเพื่อดูแลประชาชน เสมือนกับเป็นวัคซีนชีวิตที่คุ้มครองคนไทยทั่วประเทศด้วยความกล้าหาญและเสียสละยิ่ง และเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาตินี้ เอไอเอส  ขอชื่นชม ยกย่องและขอบคุณพี่น้อง อสม.ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อดูแลคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความไม่เหน็ดเหนื่อย และจากอุดมการณ์ความเป็นอาสาสมัครที่แน่วแน่นี้ เราชาวเอไอเอสทุกคนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพี่น้อง อสม.ทุกคนและพร้อมอยู่เคียงข้างสนับสนุนการทำงานของพี่น้อง อสม.ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล อสม.ออนไลน์ ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสื่อสารการทำงานสาธารณสุขสู่ชุมชนที่พร้อมทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นางสายชล กล่าวทิ้งท้าย