Flash Coffee สานต่อพันธกิจอีกขั้น มุ่งลดขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์กับ CleanHub

Flash Coffee ร้านกาแฟที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีประกาศความคืบหน้าล่าสุดภายใต้ความร่วมมือกับ CleanHub สตาร์ทอัปสายเทค สานต่อพันธกิจที่ก้าวล้ำไปกว่าการช่วยลดปริมาณพลาสติกให้เป็นศูนย์ (Plastic Neutral)

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา Flash Coffee ได้ประกาศความตั้งใจเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขยะพลาสติกที่เกิดจากคำสั่งซื้อเครื่องดื่มของ Flash Coffee ทั้งหมด จนถึงปัจจุบัน Flash Coffee และ CleanHub ได้ร่วมกันเก็บรวบรวมขยะพลาสติกกลับคืนจากธรรมชาติแล้วกว่า 80,000 กิโลกรัมสำหรับทุกคำสั่งซื้อเครื่องดื่มจาก Flash Coffee เราจะทำงานร่วมกับ CleanHub และเครือข่ายทั่วโลกเพื่อเก็บขยะพลาสติกในปริมาณที่เท่ากันกับพลาสติกของแก้วที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มก่อนที่ขยะเหล่านั้นจะถูกทิ้งสู่ท้องทะเล

จาก Plastic Neutral สู่ Plastic Neutral+

Flash Coffee และ CleanHub เชื่อว่าการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ จะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางมุ่งสู่การเป็นแบรนด์กาแฟที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนได้ง่ายๆ กับ Flash Coffee เพียงแค่กดสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของเรา

ทุกคำสั่งซื้อจาก Flash Coffee จะเข้าสู่กระบวนการลดปริมาณพลาสติกให้เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกค้า Flash Coffee สามารถร่วมสนับสนุนพันธกิจการเก็บขยะพลาสติกคืนจากธรรมชาติที่มากขึ้นถึง 10 เท่า เพื่อช่วยกันลดผลกระทบซึ่งเกิดจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยลูกค้าเพียงแค่เลือกเติมเงิน 5 บาท เมื่อกดสั่งซื้อเครื่องดื่มผ่านทางแอปพลิเคชัน Flash Coffee โดยทุกคำสั่งซื้อจะร่วมสนับสนุนการลดปริมาณพลาสติกที่มากขึ้นกว่าเดิม (Plastic Neutral+) ทั้งนี้ เงินทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของ CleanHub ทันทีที่กดชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะสามารถทราบถึงปริมาณพลาสติกที่พวกเขามีส่วนช่วยเก็บรวบรวมได้จากเทคโนโลยีติดตามผลการดำเนินงานของ CleanHub

สนับสนุนการทำงานของกลุ่ม GOT BAG และ Green Worms ผ่านความร่วมมือกับ CleanHub

CleanHub ช่วยติดตามและจดบันทึกขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดถึงตรวจสอบปริมาณขยะที่พันธมิตรภายใต้การดำเนินงานของ Flash Coffee เก็บรวบรวมได้ พันธมิตรเหล่านี้ ได้แก่ GOT BAG และ Green Worms

GOT BAG ตั้งอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กและอินโดนีเซีย โดยเป็นผู้คิดค้นและพัฒนากระเป๋าแบ็คแพ็กซึ่งทำจากขยะในทะเลเป็นแห่งแรกของโลก วัตถุประสงค์การทำงานคือเพื่อจัดการปัญหาด้านขยะพลาสติกในท้องทะเลซึ่งถือเป็นปัญหามลพิษอันดับต้นๆ ในประเทศอินโดนีเซีย นับตั้งแต่ปี 2562 ขยะพลาสติกได้ถูกรวบรวมขึ้นจากชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะชวา โดยได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายชาวประมงราว 2,000 คน กลุ่มชาวประมงเหล่านี้มีรายได้เพิ่มเติมจากการนำขยะพลาสติกที่เก็บได้กลับคืนสู่ฝั่ง การทำความสะอาดพื้นที่ป่าชายเลนและลำน้ำ ตลอดถึงการเก็บขยะในรูปแบบของวัสดุต่างๆ เพื่อนำไปคัดแยกตามประเภทของพลาสติก พลาสติกประเภท PET ที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดได้ถูกนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นใยสำหรับกระเป๋าแบ็คแพ็ก ในขณะที่พลาสติกที่เหลือจะถูกนำไปคัดแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสมต่อไป

Green Worms คือกิจการเพื่อสังคมซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย โดยเป็นกลุ่มที่พยายามเก็บรวบรวมขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดให้ได้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการทิ้งสู่ธรรมชาติ กลุ่ม Green Worms ประสานการทำงานเพื่อเก็บขยะจากพื้นที่ครัวเรือน หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยังแหล่งคัดแยกขยะ ก่อนที่จะนำไปจำแนกตามประเภทของวัสดุของขยะนั้นๆ ขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกจำหน่ายให้กับบริษัทที่ดูแลด้านการรีไซเคิล และสำหรับขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ยกตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์แบบหลายชั้น จะถูกส่งไปยังจุดกำจัดขยะต่อไป นอกจากนี้ กลุ่ม Green Worms ยังมุ่งมั่นสร้างโอกาสในการทำงาน ตลอดถึงให้การสนับสนุนกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือตนเองในรัฐเกรละ เพื่อช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ให้มีอิสระทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้น

“ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ Flash Coffee ให้ความสำคัญอย่างมาก ความร่วมมือของเรากับ CleanHub ที่ต้องการผลักดันการดำเนินงานให้ก้าวล้ำไปกว่าการช่วยลดปริมาณพลาสติกให้เท่ากับศูนย์ในครั้งนี้ถือเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนที่เราได้วางแผนไว้ พวกเราขอเชิญชวนลูกค้าให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ผ่านความตั้งใจในการเก็บรวบรวมขยะพลาสติกกลับคืนจากธรรมชาติและช่วยกันฟื้นท้องทะเลให้กลับมาสะอาดยิ่งขึ้น ทีมงานของเราจะยังคงเดินหน้าปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยลดผลกระทบต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ เรายังหมั่นตรวจสอบซัพพลายเชน ดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจุดประกายแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ในส่วนของทำงานบริเวณหน้าร้าน ตลอดถึงขั้นตอนอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์พิจารณาว่าเราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างเพื่อพัฒนาอีโคซิสเต็มของ Flash Coffee ให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ในอนาคต เรากำลังวางแผนแคมเปญและพันธมิตรด้านความยั่งยืนใหม่ๆ เพิ่มเติมซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป” เดวิด บรูเนียร์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Flash Coffee กล่าว

“องค์กรของเราพร้อมปูทางสู่อนาคตที่พลาสติกเป็นสิ่งมีค่าเกินกว่าจะทิ้งได้ ปัจจุบัน เราได้กู้คืนขยะพลาสติกกลับคืนจากธรรมชาติแล้วกว่าหนึ่งล้านกิโลกรัม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคองค์กรและศูนย์เก็บรวบรวมขยะมากมายกว่า 100 ราย ด้วยการสนับสนุนจาก Flash Coffee ทำให้เราสามารถสร้างระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่เพียงแต่ช่วยลดจำนวนพลาสติกในทะเล แต่ยังช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้คนอีกหลายร้อยคน” โจแอล ตาสเช ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CleanHub กล่าวปิดท้าย

ร่วมสร้างจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมในไทยกับ GEPP Sa-Ard

ในเดือนมีนาคม 2565 Flash Coffee ประเทศไทย ยังได้จับมือกับ GEPP Sa-Ard (เก็บสะอาด) โดยเป็นบริษัทแรกที่ตกลงเซ็นสัญญาให้การสนับสนุนการเปิดตัวแอปพลิเคชัน GEPP Rewardsซึ่งสร้างมาเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้วัสดุรีไซเคิล และผู้ที่ต้องการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลเข้าด้วยกัน ช่วยให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่าย และยังช่วยสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของแอปดังกล่าวคือ การสร้างจิตสำนึกในการแยกวัสดุรีไซเคิลออกจากขยะ เพื่อลดการฝังกลบขยะ และลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ อีกทั้งยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลมากมาย

ผู้ใช้งานแอป GEPP Rewards สามารถนำวัสดุรีไซเคิลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง แก้วกระดาษ สเตนเลส กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้ มารีไซเคิลเพื่อแลกเป็นคะแนนสำหรับนำไปรับเครื่องดื่มแทนคำขอบคุณจาก Flash Coffee ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ติดตามผลการดำเนินงานของ Flash Coffee ในการกู้คืนขยะพลาสติกได้ที่ https://flashcoffee.cleanhub.com/ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Flash Coffee ได้ทางเว็บไซต์ https://flashcoffee.cleanhub.com/