บิ๊กซี จัดโครงการ “Big C Big Smart Local – ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน” เชิญผู้ประกอบการ SMEs OTOP และ เกษตรกร ร่วมจับคู่ธุรกิจ Matching Online

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เดินหน้าโครงการ “Big C Big Smart Local –ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน” เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs OTOP และ เกษตรกร ผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทย ให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสากล โดยเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับ ทุกหมวดหมู่สินค้าทั่วประเทศ สามารถนำเสนอสินค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ของ บิ๊กซี เปิดรับสมัครแล้ว คลิกเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ https://sme.bigc.co.th/ หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ของเรา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่า “บิ๊กซีเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของสินค้าธุรกิจชุมชนไทย แต่ที่ผ่านมายังขาดโอกาสทางการตลาด เผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาด้านราคาเมื่อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงมีนโยบายสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่าย ให้สามารถนำสินค้ามาวางขายได้ในบิ๊กซีทั่วประเทศ รวมถึงยังส่งเสริมพัฒนาภาคการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน และสร้างช่องทางการตลาดให้เติบโต นอกจากนี้ บิ๊กซียังให้การดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยในการเข้ารับซื้อผลิตผลโดยตรงจากเกษตรกร เพื่อนำผลผลิตที่สดสะอาดคุณภาพดี ส่งตรงถึงมือลูกค้าบิ๊กซี ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและระบายสินค้าหลังเก็บเกี่ยวได้ สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้เกษตรกรที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ”

ที่ผ่านมาบิ๊กซี ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงมหาดไทย เป็นภาคีสร้างช่องทางจับคู่ธุรกิจกับบิ๊กซี เพื่อความสะดวกในการรับซื้อสินค้าจากพี่น้อง SMEs OTOP และเกษตรกรจากทั่วประเทศ  อีกหนึ่งประเด็นสำคัญ บิ๊กซีเปิดมุมสินค้า SMEs OTOP ของดีทั่วไทย เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสำรวจตลาด ทดลองจำหน่ายสินค้าของตนเอง ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ

บิ๊กซี ขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ Matching Online กับบิ๊กซี เพียงมีคุณสมบัติ เป็นสินค้า SMEs OTOP (ตามหลักเกณฑ์ของ สสว.หรือกรมการพัฒนาชุมชน) หรือเป็นเกษตรกรที่มีผลิตผลที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการที่  https://sme.bigc.co.th/ หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ของเรา ติดตามข่าวสารของ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th หรือ เฟซบุ๊ก Big C – บิ๊กซี  https://www.facebook.com/BigCBigService/ หรือโทร.1756