Google ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศความสำเร็จโครงการ “Saphan Digital” หลังฝึกอบรมเอสเอ็มอีกว่า 100,000 ราย พร้อมเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรและเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศมากขึ้น

Google ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพันธมิตรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย จับมือประกาศความสำเร็จโครงการ “Saphan Digital” ที่ได้บรรลุตามเป้าหมายในการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวนมากกว่า 100,000 ราย ซึ่งได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ Google ได้ประกาศถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัล การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากทักษะดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง เพื่อช่วยผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็ม อีไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Google พร้อมเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและให้เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

นางสาวอภิชญา เตชะมหพันธ์ หัวหน้าฝ่าย Google Customer Solutions ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Google ได้มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ธุรกิจได้มีการฟื้นตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเราภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind โดยเป็นที่น่ายินดีที่วันนี้โครงการ Saphan Digital ได้บรรลุเป้าหมายในการช่วยฝึกฝนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสำเร็จแล้วกว่า 100,000 ราย จากยอดผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดกว่า 120,000 ราย ผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการจากรายงานของ Kantar Google Impact Research เราพบว่า 99% ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเห็นด้วยว่าพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะดิจิทัลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และ 75% กล่าวว่าโครงการนี้ได้ช่วยให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ในช่วงโควิด-19 โดยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของตัวโครงการในการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดจากนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณะวิสิษฐ์ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Google ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนคนไทยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือด้านดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ครั้งนี้เราได้ช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐให้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่เข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาในมิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ภาคประชาชน”

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งกับความสำเร็จของโครงการนี้ จากความร่วมมือที่แนบแน่นระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ Google ประเทศไทย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนในการสร้างโอกาสการค้าออนไลน์ให้กับคนไทยมาตั้งแต่ปี 2563 วันนี้ ผมขอขอบคุณพันธมิตรชั้นนำจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน”

“Saphan Digital” เป็นโครงการที่ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2563 โดย Grow with Google  ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะมีผู้เข้าร่วมที่ส่วนใหญ่จะมาจากกรุงเทพฯ เป็นหลัก  แต่โครงการนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ปัจจุบ้น ได้มีพันธมิตรองค์การชั้นนำเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทพช็อป เบนโตะเว็บ สเกาท์เอาท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทรู ดิจิทัล พาร์ค สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ และดิ เอสเคิร์ฟ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saphandigital.moc.go.th/