จำนวน ‘เศรษฐีอเมริกา’ ที่ถูกตรวจสอบ ‘ภาษี’ ลดลงเหลือ 2% จาก 16%

กลายเป็นว่าในช่วง 10 ปีมานี้ จำนวนเศรษฐีชาวอเมริกันที่ถูกตรวจสอบภาษีมีอัตราลดลง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพนักงานและการขาดแคลนเงินทุนของ Internal Revenue Service ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว

อัตราการตรวจสอบภาษีคนอเมริกันที่มีรายได้มากกว่า 5 ล้านเหรียญต่อปี ลดลงเหลือเพียง 2% ในปี 2019 จากมากกว่า 16% ในปี 2010 ตามรายงานจากสำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวัง ซึ่งหมายความว่ามีเพียง 1 ใน 50 ของผู้มีรายได้สูงเท่านั้นที่ได้รับการตรวจสอบในปี 2019 เทียบกับ 1 ใน 6 ในปี 2010

การตรวจสอบที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนรวย กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงในสหรัฐฯ โดยรายงานคาดการณ์ว่าระหว่างปี 2011-2013 มีผู้เสียภาษีรายงานภาษีเงินได้ต่ำกว่าความเป็นจริงรวมแล้วถึง 2.45 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี

สาเหตุหลักของการตรวจสอบที่ลดลงตามรายงานคือ การขาดเงินทุนของ IRS ในปีงบประมาณ 2021 โดยงบประมาณของหน่วยงานอยู่ที่ 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่างบประมาณประจำปี 2010 ที่ 200 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังพบว่าระดับการรับพนักงานลดลงสู่ระดับเดียวกับปี 1917 โดยกรมสรรพากรสหรัฐฯ ระบุว่า มีแผนที่จะจ้างพนักงาน 10,000 คนเพื่อจัดการกับงานในมือจำนวน 20 ล้านรายการเพื่อเรียกเก็บภาษีที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การลดลงของเงินทุนและผู้ตรวจสอบหมายความว่า ผู้เสียภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีรายได้สูง มีโอกาสน้อยที่จะถูกจับได้ว่าจ่ายภาษีน้อยกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว อัตราการตรวจสอบโดยรวมสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันลดลงเหลือ 0.2% ในปี 2019 จาก 0.9% ในปี 2010

แม้คนรวยยังคงถูกตรวจสอบในอัตราที่สูงกว่าประชากรผู้เสียภาษีทั่วไป ทว่าในช่วง 10 ปีนี้อัตราการตรวจสอบของพวกเขาลดลงในอัตราที่สูงกว่ามาก อัตราการตรวจสอบสำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้ระหว่าง 5-10 ล้านดอลลาร์ลดลงเหลือ 1.4% จาก 13.5%

อย่างไรก็ตาม ผู้มีรายได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ เห็นว่าอัตราการตรวจสอบลดลงเหลือ 3.9% ในปี 2019 จาก 21.2% ในปี 2010 ในขณะที่อัตราการตรวจสอบสำหรับผู้มีรายได้ 10 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับปีภาษี 2017-2018 เนื่องจากกรมธนารักษ์กำหนดให้มีการตรวจสอบน้อย 8% สำหรับผู้ที่ทำเงินได้ตั้งแต่ 10 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้เสนอให้ลงทุน 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเทคโนโลยีใหม่และเพิ่มผู้ตรวจสอบบัญชีที่ IRS มากขึ้นเพื่อเพิ่มการเก็บภาษีอีก 7 แสนล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปี

Source