เปิดศักราชใหม่เทรนด์อาหารแห่งอนาคต – Foods For The Future กับสถานีแพลนต์เบสต์ แรงไม่หยุด

หากพูดถึงอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ต้องมี  ดังนั้น ความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้พัฒนาต่อเนื่องด้วย 3 เสาหลักแห่งคุณภาพอาหาร ประกอบด้วย 1.ความปลอดภัยอาหาร หมายถึง อาหารที่รับประทานได้อย่างปลอดภัย ต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือสารตกค้างทั้งที่เป็นกายภาพ ชีวภาพ หรือเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคไม่ว่าจะเฉียบพลันหรือสะสม  2. ความมีคุณค่าทางโภชนาการ หมายถึงอาหารที่รับประทานแล้ว เมื่อผ่านระบบการย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ สารอาหารเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และ 3.ความสุนทรียภาพในการบริโภคอาหาร หมายถึงความสุขในการรับประทานอาหารผ่านโสตสัมผัสทั้ง 5 ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความอร่อยจากต่อมรับรสของลิ้น ความเหนียวนุ่มจาการเคี้ยว กลิ่นหอมผ่านประสาทรับกลิ่นของจมูก สีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงาม” ดังนั้น ซีพีแรม มีความมุ่งมั่นและดำเนินนโยบาย เพื่อสร้างสรรค์และมอบอาหารคุณภาพให้กับผู้บริโภคเสมอมา ภายใต้คำขวัญ “อาหารปลอดภัยเพื่อโลกสดใส-Safe Food for a vital World”

แนวทางการบริโภคอาหารของผู้บริโภคบนมาตรฐานใหม่ภายใต้วิถี New Normal การใส่ใจดูแลสุขภาพนำเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งเทรนด์อาหารแห่งอนาคตจะเป็นกลุ่มอาหารจากโปรตีนทดแทนใหม่ ๆ และรวมถึงโปรตีนจากพืช หรือที่รู้จักกันว่า “แพลนต์เบสต์” (Plant-Based Food) ซึ่งเป็นอาหารจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย เพื่อรับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ สอดรับกระแสผู้บริโภคที่ใส่ใจห่วงใยเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยสูง เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีและยังตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากข้อมูลการสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสในประเทศไทย ซึ่งมีการคาดการณ์จะเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ปี 2567 จะมีมูลค่าตลาดถึง 4.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีแบรนด์ต่างๆ เข้ามาเล่นในสนามนี้อย่างคับคั่ง

เช่นเดียวกับที่ ซีพีแรม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน เข้ามาลงสนามรายแรก ๆ เปิดตัวแบรนด์ VG for Love อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้บริโภคพืชเป็นหลัก “Plant-Based Diet” โดยมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก ได้แก่ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลก ด้วยเมนูยอดฮิต 1.ข้าวผัดกะเพราขี้เมาเห็ดออรินจิ 2.สปาเก็ตตี้ขี้เมาเห็ดออรินจิ 3.ข้าวผัดเห็ดออรินจิ 4.ข้าวคะน้าหมูกรอบ แพลนต์เบสต์ 5.ข้าวลาบหมู แพลนต์เบสต์ 6.บะหมื่แห้งปลาเส้นทอด แพลนต์เบสต์ 7.ข้าวกะเพราหมู แพลนต์เบสต์ 8.ข้าวกะเพราหมู แพลนต์เบสต์ + ไข่ดาว 9.ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่แพลนต์เบสต์ 10.สปาเก็ตตี้พอร์คบอล แพลนต์เบสต์ คลอบคลุม 5 ประเภทตามกลุ่มการบริโภคอาหาร “Plant-Based-Diet” หรือ  PBD Mark และจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

ปัจจุบันซีพีแรมได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสต์ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่บริโภคพืชเป็นหลักและบริโภคแบบยืดหยุ่นเป็นบางมื้ออย่างต่อเนื่อง ปลายปีที่ผ่านมาส่งเมนู ข้าวกะเพราหมูกรอบ  แพลนต์เบสต์  จัมโบ้บิ๊กเปากะเพราไก่แพลนต์เบสต์ จัมโบ้แกงเขียวหวานไก่แพลนต์เบสต์  ล่าสุดปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจาะกลุ่มผู้บริโภคสายเบเกอรี่ ได้แก่ ขนมปังฟักทองธัญพืช เพื่อรับประทานในมื้อเช้าและเป็นของว่าง  ทั้งนี้จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสต์ลงตลาด ซีพีแรมได้รับผลตอบรับและการตอบสนองอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคพืชเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องคนหันมาบริโภคพืชเป็นหลักมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ซีพีแรม มีแนวทางสำคัญด้านความมั่นคงอาหาร (Food Security) และความยั่งยืนอาหาร (Food Sustainability) ซึ่งหลายองค์กรมีการพูดถึงในด้านนี้มากขึ้น โดยมีปัจจัยจากความกังวลเรื่องการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ในอนาคต จากจำนวนประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรอยู่ที่ 7,700 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 จะเพิ่มเป็น 9,700 ล้านคน และอาจจะเพิ่มเป็น 11,000 ล้านคนในปี 2100 ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงกับการขาดแคลนอาหาร รวมถึงความท้าทายใหม่ที่นานาชาติมีความกังวลจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) มีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

อย่างไรก็ตามเพื่อสอดรับกับทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในปัจจัยดังกล่าว ซีพีแรม ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและวิจัยด้านอาหารด้วย “อาหารแห่งอนาคต” หรือ  Foods For The Future ใน 3 นัยยะ ประกอบด้วย 1.อาหารทางเลือกใหม่ อาทิ แมลงกินได้  อาหารแพลนต์เบสต์ (Plant-Based Meat) และ Cultured Meat 2.อาหารจำเพาะผู้บริโภค อาทิ Functional Foods , Personalized Foods และ 3.อาหารในแนวทางบริโภคใหม่ อาทิ อาหารแพลนต์เบสต์ไดเอต (Plant-Based Diet) โดยมีแมลงที่กินได้ เนื้อสังเคราะห์จากพืช เนื้อสัตว์จากเซลล์เพาะเลี้ยง อาหารฟังก์ชั่น อาหารในแต่ละวัย แพลนต์เบส์ หรือการบริโภค Plant-Based Diet  สำหรับแพลนต์เบสต์ หนึ่งในเทรนด์อาหารแห่งอนาคต ได้รับความนิยมในประเทศและต่างประเทศ ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย  รวมทั้งการให้ความสำคัญจากวิกฤตทางสิ่งเวดล้อม พร้อมกับร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนการขับเคลื่อน “อาหารแห่งอนาคต” หรือ  Foods For The Future

ทั้งนี้ ซีพีแรม ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กร ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 2. ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และ 3. ความยั่งยืนทางอาหาร (Food Sustainability) โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค และพร้อมที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากรสชาติอร่อยแล้ว ต้องมีความปลอดภัยและให้คุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงสุนทรียภาพในการบริโภคอาหาร อีกด้วย