3เอ็ม มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิแพทย์ชนบท ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้โรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

3เอ็ม ประเทศไทย เดินหน้าตามปณิธานในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิแพทย์ชนบท เพื่อนำไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และนำเงินส่วนนั้นมาพัฒนาโรงพยาบาลหรือนำไปจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้รับบริการได้มากขึ้น นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจนำไปสู่วิกฤตโลกร้อนอีกด้วย

การบริจาคเงินครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 3Mgives ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนในสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 3เอ็ม ในประเทศสหรัฐอเมริกา นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า 3เอ็ม ประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือสังคม และชุมชนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เราได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 805,765.95 บาท หรือ 25,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนแก่องค์กรที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังถือเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย

ด้านนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ จากมูลนิธิแพทย์ชนบทเผยว่า เนื่องด้วยโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล และประสบปัญหาขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ การได้รับความช่วยเหลือจาก 3เอ็มในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยสานต่อความตั้งใจของโรงพยาบาลที่ต้องการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในโรงพยาบาลด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในโรงพยาบาล และนำมาพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพ รวมถึงให้บริการด้านสาธารณสุขกับคนในชุมชนให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนระยะยาวได้อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น 3เอ็ม ตระหนักถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะมูลนิธิแพทย์ชนบท ผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการพัฒนาสถานพยาบาล และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่ชุมชน 3เอ็ม จึงขอส่งมอบหน้ากาก N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจลประคบร้อนและเย็น และครีมป้องกันแผลกดทับ ให้แก่มูลนิธิแพทย์ชนบท เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในเขตพื้นที่ห่างไกล

การบริจาคเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ 3เอ็ม ในฐานะสมาชิกของ UN Global Compact ได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals SDGs ทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ การส่งเสริมชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย สนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และให้ความร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับแนวทางการดำเนินงาน และสร้างเสริมการเป็นพันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน