โลตัส สานต่อพันธกิจ “แพลทฟอร์มแห่งโอกาส” ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริม SME จัดกิจกรรม “SMART Local กินดี อยู่ดี ชุมชนดี” ให้พื้นที่ออกบูธจำหน่ายสินค้าฟรี พร้อมจัดสัมมนาออนไลน์ และแนะฮวงจุ้ยจัดร้าน

โลตัส เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ต่อเนื่อง จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม SMART Local กินดี อยู่ดี ชุมชนดี เปิดพื้นที่โลตัส บางใหญ่ ฟรี ให้ผู้ประกอบการ SME จำหน่ายสินค้าทดลองตลาด พร้อมจัดสัมมนาออนไลน์ถอดรหัสเคล็ดลับสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เพื่อช่วยสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดของสินค้าจากผู้ประกอบการ SME อย่างมีศักยภาพ และสร้างสีสันด้วยกิจกรรมแนะนำเคล็ดลับการจัดร้าน ฮวงจุ้ยเรียกทรัพย์ โดยอาจารย์เมย์ ดร.ภารุดารัศมิ์ เบญญจินดาพิศุทธ์

ผศ.ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัสส์ เอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน กล่าวว่า “การร่วมมือระหว่าง โลตัส และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการเป็นแพลทฟอร์มแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรสามารถยกระดับศักยภาพในทุกด้าน ขยายตลาดผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์ของธุรกิจในเครือฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินการไปตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ประเทศนั้นต้องได้ประโยชน์ ประชาชนได้ประโยชน์ และองค์กรได้ประโยชน์เป็นลำดับสุดท้าย”

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน โลตัส กล่าวว่า “โลตัส เดินหน้าให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตามความมุ่งมั่นของเราในการเป็นแพลทฟอร์มแห่งโอกาส โดยนอกเหนือจากการเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งผ่านสาขา พื้นที่ศูนย์การค้า และออนไลน์แล้ว เรายังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมแกร่งและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้และกิจกรรมสัมมนา โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด กิจกรรม SMART Local กินดี อยู่ดี ชุมชนดี ที่โลตัส ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดขึ้นในครั้งนี้ ก็เป็นการสานต่อพันธกิจของทั้งสององค์กรในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทย โดยได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์ติวเข้มให้ผู้ประกอบการ SME กว่า 200 ราย โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิชาการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารจากโลตัสและเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาให้ความรู้และให้คำแนะนำเคล็ดลับแบบเจาะลึก ทั้งด้านแนวนโยบายและโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ แนะนำกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และแชร์ประสบการณ์การจับคู่เจรจาธุรกิจ จากผู้ประกอบการ SME ตัวจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้ามาขายในโลตัส ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ SME ที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น โลตัส ยังได้สนับสนุนพื้นที่ในโลตัส สาขาบางใหญ่ สำหรับผู้ประกอบการเกือบ 50 รายในการออกบูธจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร่วมสนับสนุนสินค้า SME คุณภาพ ภายในงานยังมีการให้ความรู้ด้านฮวงจุ้ยการจัดร้าน โดยซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง อาจารย์เมย์ ดร.ภารุดารัศมิ์ เบญญจินดาพิศุทธ์ อีกด้วย“

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ความร่วมมือกับโลตัสในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทย ให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ซึ่งโลตัส มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของไทย จึงสามารถให้ความรู้ แนะนำเคล็ดลับการพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ได้ทดลองนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนโมเดิร์นเทรด และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป การร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”