สสปท. ชวนคนทำงานรุ่นใหม่ร่วมงาน OAIC 2022 มองการณ์ไกลความปลอดภัยการทำงานในยุค Next Normal

สสปท. ชวนคนทำงานรุ่นใหม่ร่วมจุดประกายไอเดียด้านความปลอดภัยของการทำงานยุค Next Normalในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยนานาชาติ “OSH Avenue International Conference หรือ OAIC 2022”ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นคนทำงานรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ที่ https://oaicth.com/

ผศ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา  ผู้อำนวยการสำนักฯ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. กล่าวว่า “งาน OAIC 2022 ถือเป็นมิติใหม่ของงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศ ที่ สสปท. จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้คอนเซ็ปท์‘Foresight for Safe มองการณ์ไกลความปลอดภัยในการทำงาน’ ที่เปิดมุมมองความปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์ แต่ได้ความรู้ในเชิงวิชาการ โดยมีเครือข่ายความปลอดภัย ผู้ประกอบการ คนทำงานทั้งที่มีประสบการณ์ และคนทำงานรุ่นใหม่ที่เป็น Newcomer ตลอดจนเครือข่ายอาเซียนด้านความปลอดภัยกว่า 10 ประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ด้านความปลอดภัย แบบไร้ความกังวลเรื่องภาษาด้วยโปรแกรม AI Translation เพื่อเตรียมความพร้อมคนทำงานให้เข้าสู่การทำงานในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนความปลอดภัย (Safety Community) ในอนาคต ที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้คนสนใจด้าน “Safety” มาเจอกันพูดคุยด้วยภาษาเดียวกัน เพราะเราต้องการเห็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของมุมมองด้านความปลอดภัยในปัจจุบันไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่จะสามารถสร้างเครือข่ายความปลอดภัยให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติไปทั่วโลกอีกด้วย”

สำหรับไฮไลท์ในปีนี้ คือ เวทีเปิดพื้นที่อิสระในการแลกเปลี่ยนมุมมองจาก 9 คนดังจากวงการต่างๆ ไม่ว่าวงการแพทย์ วงการพลังงาน ภาคสถาบันการศึกษาและประชาสังคม และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ที่จะมาพูดเรื่องเดียวกัน คือ “ความปลอดภัย” ทั้งในการทำงานการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ในมิติที่แตกต่างกัน เราจะรับมือกับมันอย่างไรนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนำเสนอผลงานด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมใหม่ๆ จากนักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปโดยเทคนิคการนำเสนอที่ไม่มีรูปแบบจำกัด ไม่ว่าจะเป็นคลิป TikTokโปสเตอร์ ภาพถ่าย คำบรรยาย หรือการนำเสนอแบบปากเปล่าตลอดจนการประกวดคอนเทนต์ด้านความปลอดภัยในรูปแบบคลิปสั้น 1 นาที พร้อมรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาทผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2565

งานนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการ คนทำงานรุ่นใหม่ทุกสาขาอาชีพ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานโดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งผลงานได้ที่ https://oaicth.com/