Consumer Insight ในวิถี SCG chemicals

SCG Chemicals น่าจะเป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยที่ดูแล้วทันสมัยมีความต่างจากบริษัทอื่นๆ เพราะสินค้าที่ผลิตคือจุดเริ่มต้นของสินค้าหลายประเภทที่ต้องใช้ปิโตรเคมีมาเป็นพื้นฐาน แล้วต่อยอดเป็นสินค้าอื่นๆ

สินค้าที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เข้าไปเกี่ยวข้อง อยู่แวดล้อมตัวเราจนบางครั้งผู้บริโภคลืมเลือนไปว่า ส่วนหนึ่งมาจากการคิดและผลิตมาจากบริษัทนี้

การเปลี่ยนแปลงของ เอสซีจี เคมิคอลส์ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ Consumer Insight มาเป็นตัวกำหนดสินค้า มากกว่าให้ผู้ผลิตเป็นคนกำหนดว่าผู้บริโภคจะใช้สินค้าอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ชลณัฐ ญาณารณพ บอกว่าบริษัทผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ซ่อนเร้นของผู้บริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยสินค้า และผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้

ความหมายของเอสซีจี เคมิคอลส์ ก็คือ การนำความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้ภาชนะเมลามีนแล้วประสบปัญหาว่า ไม่สามารถนำภาชนะเมลามีนใช้ร่วมกับเตาไมโครเวฟได้ แม้ว่าในความเป็นจริงผลิตภัณฑ์เมลามีนสามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้ แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ

“เมลามีนที่เข้าไมโคเวฟได้นาน และหลายครั้ง ในธุรกิจ Horeca ของยุโรป มีความต้องการมาก ผลิตภัณฑ์เมลามีนต้องมีความทนทาน” ชลณัฐบอกที่มาของสินค้าใหม่ที่บริษัททำขึ้นมา

สิ่งที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ทำก็คือ การคิดเมลามีนตัวใหม่ที่สามารถทนความร้อนได้ 1,000 วัตต์ นาน 3 นาที จากการใช้เตาไมโครเวฟ และคิดออกมาเป็นชื่อ Brand ของผงเมลามีนว่า Waveme เพื่อให้ป้อนให้กับผู้ผลิตเมลามีนรายใหญ่คือ ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์นำไปผลิตเป็นภาชนะรุ่นใหม่เพื่อเปิดตลาดเครื่องครัวในยุโรป ที่ต้องการผลิตภัณฑ์นี้จำนวนมาก

เอสซีจี เคมิคอลส์ ไม่ได้ผลิตภาชนะเมลามีน แต่เป็นคนคิดวัตถุดิบในการผลิตให้กับผู้ประกอบการ โดยใช้ความต้องการของผู้บริโภคเป็นตัวกำหนดผลิตภัณฑ์ใหม่

เมื่อลงทุนพัฒนาไปถึงขนาดนี้ สิ่งที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับก็คือ ราคาขายของเมลามีนตัวใหม่สูงกว่าตัวเดิมถึง 30% ซึ่งขณะนี้ราคาขายเมลามีนธรรมดาอยู่ที่ตันละ 2,000 เหรียญสหรัฐ และปีแรก เอสซีจี เคมิคอลส์ จะผลิตได้ประมาณ 300 ตัน จากนั้นจะเพิ่มเป็น 2,000 ตัน

เอสซีจี เคมิคอลส์ กำลังทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองชัดเจนขึ้นด้วยการใช้แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ หรือ Human Value Marketing ตามแนวทางที่เครือซิเมนต์ไทยได้ลงมือปรับองค์กรครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา

คุณสมบัติของเมลามีน Waveme
• เข้าไมโครเวฟกำลังไฟ 1,000 วัตต์ ได้นาน 3 นาที
• ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรป
• แข็งแรง ไม่แตกง่าย ให้ความรู้สึกเหมือนเซรามิก
แนวทางการพัฒนาธุรกิจ ของ เอสซีจี เคมิคอลส์
• ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแบบ Design Catalyst
• ออกสินค้าวัตกรรมใหม่ปีละ 30 รายการ
• เพิ่มงบงานวิจัยพัฒนาเป็น 500 ล้านบาทในปีหน้า
• ใช้แนวคิดการตลาด Human Value Marketing