‘คิงส์คอลเลจกรุงเทพ’ ต้อนรับทีมตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ยืนยันมาตรฐานระดับโลกในทุกมิติร่วมยกระดับวิชาการของไทยทัดเทียมนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะนักการศึกษาจาก King’s College School, Wimbledon หรือ คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ซึ่งนำโดย มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ (Mr. Andrew Halls) ผู้คร่ำหวอดด้านการศึกษา ผู้ได้รับรางวัล Best Head of a Public School โดยนิตยสาร Tatler ประเทศอังกฤษ ที่เดินทางมากรุงเทพฯ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโรงเรียนด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า คิงส์คอลเลจกรุงเทพ มีมาตรฐานการเรียนการสอนระดับโลกเช่นเดียวกับโรงเรียนแม่ในทุกมิติ อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน การดูแลนักเรียนในรูปแบบ Pastoral Care (ระบบการดูแลรอบด้านในทุกมิติ) สภาพแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างอาคารเรียน ตามมาตรฐานการเป็นโรงเรียนคุณภาพที่สามารถถอดแบบจิตวิญญาณของโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ในโอกาสนี้ คิงส์คอลเลจกรุงเทพยังได้จัดทำภาพยนตร์วิดีโอนำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์จริงของนักเรียนที่โรงเรียน โดยผู้สนใจสามารถรับชมได้ที่ bit.ly/OneYearAtKingsBangkok

มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ (ปี 2551-2564) กล่าวว่า “พันธกิจของโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันที่อังกฤษ คือ การมอบการศึกษาที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน บนพื้นฐานของความมีเมตตา ความเคารพผู้อื่น ความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่นและมารยาทอันดีงาม สำหรับการเดินทางครั้งนี้ เป็นการมาตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของคิงส์คอลเลจกรุงเทพที่ประเทศไทยด้วยตัวเองอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก หลังจากที่ทำงานร่วมกันด้วยดีและราบรื่นตลอดช่วงเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา การประเมินครั้งนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าคิงส์คอลเลจกรุงเทพ สามารถรักษามาตรฐานด้านการเรียนการสอนได้อย่างดีเลิศ สร้างเด็กที่มีความสมบูรณ์พร้อมด้านความประพฤติและมารยาทที่นอบน้อม มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และมีจิตวิญญาณแห่งการใฝ่รู้สู่ปัญญา”

ซึ่งการเดินทางมาเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพในครั้งนี้ มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ และคณะ ให้ความสำคัญกับทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพชีวิตของนักเรียน รวมไปถึงความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่การเข้าสังเกตการเรียนการสอนจริงทั้งในรายวิชาทั่วไปและวิชา PSHE (Personal, Social, Health and Economic Education) การเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมทั้งดำเนินการพูดคุยเพื่อสอบถามความเห็นจากเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนการจัดประชุมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคณะกรรมการโรงเรียน ครูผู้บริหาร และคุณครูในทุกระดับชั้น ก่อนที่จะนำผลการประเมินที่ได้ในแต่ละส่วนมาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพต่อไป

จากการดำเนินการข้างต้น คณะครูผู้บริหารจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันพบว่า คิงส์คอลเลจกรุงเทพ สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพตลอดจนระบบการเรียนการสอนได้ในระดับที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังจัดให้มีการจัดการระบบ Co-curricular Programme (หลักสูตรร่วมผสม) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนด้านวิชาการควบคู่ไปกับการทดลองทำกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งกีฬา ดนตรี และศิลปะ ภายใต้ระบบการดูแล Pastoral Care (การดูแลรอบด้านในทุกมิติ) เพื่อแนะนำแนวทางและเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

คณะครูผู้บริหารจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันยังพบว่า คิงส์คอลเลจกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชา STEM Education (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) โดยมีคณะครูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการให้แข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของเอเชียตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ต่อไป

นอกจากนั้น ยังพบว่า หัวใจสำคัญของคิงส์คอลเลจกรุงเทพ คือ “ครู” ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน โดยสามารถถ่ายถอดจิตวิญญาณของโรงเรียนแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและที่สำคัญมี “หัวใจของความเป็นครู” พร้อมเปิดใจ ทุ่มเท และมุ่งมั่นพัฒนาเด็ก ๆ ให้เติบโตและพร้อมออกไปใช้ชีวิตในอนาคตและเมื่อประเมินจากเสียงตอบรับของผู้ปกครอง คณะครูผู้บริหารจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับระบบการเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่ของครูและบุคลากรทุกคน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการของเด็ก

ทั้งนี้ มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ และคณะ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Meet the Heads ‘จุดเริ่มต้นของหัวใจที่ยิ่งใหญ่’ โดยได้ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนหลายครอบครัว พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและร่วมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) กล่าวเสริมว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะครูผู้บริหารจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน เดินทางมาในครั้งนี้ หลังจากที่ทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางครูผู้บริหารของคิงส์วิมเบิลดัน ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของคณะครูและผู้บริหาร ที่มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการยกระดับจิตใจ และดูแลนักเรียนอย่างเอาใจใส่เพื่อให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาและเติบโตอย่างรอบด้านตั้งแต่วันแรกจนจบการศึกษาจากโรงเรียน”

“ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับที่ทางโรงเรียนสรรหามานั้นมีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ด้วยเป้าหมายในการเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นั่นคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้นักเรียน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา คิงส์คอลเลจกรุงเทพได้รับความร่วมมือจากคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันเป็นอย่างดีทั้งทางด้านนโยบายและการบริหารจัดการ จึงเชื่อมั่นว่าจะได้ความร่วมมือที่ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4  ที่คณะตัวแทนของคิงส์คอลเลจวิมเบิลดันเดินทางมากรุงเทพอย่างเป็นทางการ โดยในครั้งนี้มีความพิเศษที่ถือเป็นครั้งแรกนับจากช่วงการระบาดของโควิด 19 และเป็นการยกทีมครูผู้บริหารระดับสูงทั้งจาก Senior School, Junior School และ Pre Prep มาด้วยกันถึง 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนที่คิงส์คอลเลจกรุงเทพอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ความสำเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากครูใหญ่และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน และเราจะรักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ไว้ เพื่อก้าวสู่การป็นโรงเรียนชั้นนำในเอเชียอย่างที่ตั้งใจ”

นอกเหนือจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้ว ทางโรงเรียนยังได้วัดความพึงพอใจของเด็ก ๆ ระดับชั้น Senior School และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ซึ่งนักเรียนเกือบ 100% ระบุว่า รู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างดีในโรงเรียน  เพื่อน ๆ เก่งและมีความเป็นกันเอง และตัวเองได้ค้นพบโอกาสที่มากขึ้นสำหรับชีวิตในอนาคต นอกจากนี้ นักเรียน 97% ในการสำรวจ กล่าวว่า ได้เรียนรู้และพัฒนาให้ตนเองมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเฉลียวฉลาด และมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน และจากการสำรวจยังพบอีกว่า นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีมากที่ภายในปีแรกของการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาหรือ Senior School เราสามารถดำเนินการเรียนการสอนที่ได้ในระดับคุณภาพที่คิงส์คอลเลจวิมเบิลดันมุ่งหวังเอาไว้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากเราได้ทีมครูคุณภาพระดับโลกที่มีความพร้อมเต็มที่ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศรอบด้าน และทุ่มเทดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่การที่มีตัวเลือกวิชาของ IGCSEให้นักเรียนได้เลือกมากมายเช่นเดียวกับโรงเรียนชั้นนำในอังกฤษ”

“การเดินทางมาในครั้งนี้ คุณแอนดรูว์ยังได้มีการพูดคุยกับเด็ก ๆ ถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในกลุ่ม Oxbridge โดยนักเรียนที่คิงส์คอลเลจวิมเบิลดันกว่า 90% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เลือกเป็นอันดับแรกได้ ดังนั้น คิงส์คอลเลจวิมเบิลดันจึงมีความพร้อมที่จะช่วยให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน รวมถึงสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้มาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับที่คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน”

“โรงเรียนเองก็ไม่ต่างจากนักเรียน ที่ต้องเรียนรู้ เติบโต และพัฒนาตัวเอง ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพในครั้งนี้ เป็นการยืนยันจุดแข็งที่เรามี และยังช่วยชี้แนวทางการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เราเติบโตไปเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยเราวางแผนจะต่อยอดจากความสำเร็จในปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างนักเรียนที่มีความสมบูรณ์รอบด้าน ประสบความสำเร็จทางวิชาการ มีความสุขในชีวิต และพร้อมเข้าสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่www.kingsbangkok.ac.th หรือ โทร. 02-481-9955