เซ็น กรุ๊ป ผลักดันนโยบาย ZEN CARE ผ่าน “เซ็น เรสเตอร์รอง” มุ่งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ เพื่อคืนคุณค่าสู่สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป หรือ เซ็น กรุ๊ป เดินหน้าผลักดันนโยบาย ZEN CARE โดยให้ความสำคัญกับ 3P คือ  Planet Care – ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, People Care – พัฒนาชุมชนและสังคม, Prosperity Care – เศรษฐกิจยั่งยืน ผ่านร้านอาหาร เซ็น เรสเตอร์รอง มุ่งเน้นเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ เพื่อคืนคุณค่าสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ ESG (Environmental, Social, Governance) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะที่ทาง เซ็น กรุ๊ป ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เราจึงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมตามความถนัดและความเหมาะสมของธุรกิจให้ได้มากที่สุด เพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปลูกฝัง DNA การร่วมทำความดีของพนักงานทุกคนในองค์กร เพราะความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทั้งในมุมขององค์กรเองก็ได้มีการชดเชยจากกิจกรรมการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน และในส่วนของร้านอาหารก็ได้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีส่วนที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะได้ โดยให้พนักงานภายในร้าน เซ็น เรสเตอร์รอง และร้านอาหารอื่นๆ ในเครือทุกคน ช่วยกันคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ทั้งขยะเปียก ขยะทั่วไป การแยกถุงพลาสติก เพื่อนำส่งให้โครงการวน และการแยกขวดพลาสติก เพื่อเข้ากระบวนการนำไปรีไซเคิลต่อไป”

ในกระบวนการรีไซเคิลต่อมา ทาง เซ็น เรสเตอร์รอง ก็ได้มีการทำชุดพนักงานใหม่ขึ้น ภายใต้แนวคิด SAVE THE WORLD ซึ่งถูกผลิตโดย อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติกชนิด PET กว่า 230,000 ขวด นำมาผลิตเป็นเส้นด้ายคุณภาพสูงโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก แล้วนำมาทอเป็นผ้า เพื่อตัดเย็บเป็นชุดพนักงานได้ทั้งหมด 6,100 ชุด ที่มีคุณสมบัติในการสวมใส่ที่สบาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับการทำงานและยังมีความแข็งแรง ทนทาน อีกทั้งงานออกแบบชุดพนักงานนี้ ยังเป็นผลงานการออกแบบโดยผู้ชนะการประกวดที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ ZEN UNIFORM DESIGN CONTEST ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วอีกด้วย

“ชุดพนักงานใหม่นี้ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเน้นย้ำเรื่องการจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วย เราจะเริ่มทยอยส่งมอบให้กับพนักงาน เซ็น เรสเตอร์รอง ให้ครบทั้ง 43 สาขาภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ใส่ชุดที่มีความทันสมัย สวยงาม และรู้สึกดีต่อจิตใจ เพราะพนักงานของเราทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในส่วนการคัดแยกขยะภายในร้านเป็นอย่างดี ทาง เซ็น กรุ๊ป เอง ต้องขอบคุณพนักงานทุกคนของเราด้วยเช่นกัน” คุณจอมขวัญ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Zenjapaneserestaurant หรือ Line @ZENGroupTH