ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเข้าซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์โนมูระฯ เป็นเงิน 5,501 ล้านบาท

ภาพจาก Shutterstock

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้เข้าซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับทาง Nomura Asia Investment ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.1% ขณะเดียวกันทางธนาคารฯ ได้แจ้งว่ามีความตั้งใจที่จะรับซื้อหุ้นในส่วนที่เหลืออีก 0.9% ซึ่งจะทำให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เป็นเจ้าของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระฯ 100%

ในเอกสารที่แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์นั้นทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ จะใช้เงินทั้งหมดไม่เกิน 5,501 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนภายในธนาคารเอง ซึ่งคาดว่าดีลดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2022 หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงมติของผู้ถือหุ้นอนุมัติ

สำหรับสาเหตุที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย

  • สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารซึ่งจะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดหลังการซื้อกิจการสามารถขึ้นไปใน 15 อันดับแรกได้ และยังสามารถเพิ่มอัตรากำไรให้กับธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารในระยะยาว
  • ทำให้ทางธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มีแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึงอนุพันธ์ รวมถึงแพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนรวมในชื่อ iFund ทำให้หลังจากนี้ทางธนาคารสามารถมีบริการใหม่ๆ มากขึ้นได้
  • เสริมสร้างธุรกิจตลาดทุนให้กับธนาคารมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจวาณิชธนกิจ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การระดมทุนด้วยการออกตราสารประเภทต่างๆ เป็นต้น ไปจนถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดทำบทวิเคราะห์

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย