ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลนครธน ยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม ผนึกกำลังสไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์“NKT Dental X Smile Operations”

โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ยกระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านทันตกรรม เปิดตัวศูนย์ทันตกรรมรูปแบบใหม่ในย่านพระราม 2 ชูนวัตกรรมการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันตอบโจทย์การรักษาสำหรับทุกช่วงวัย โดยรับเกียรติจากรศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธนดร.วิศาล สายเพ็ชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลนครธน และ พญ.ศิเรมอร ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต และ ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

พญ.ศิเรมอร ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า
“ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน สร้างความแตกต่างโดยชูนวัตกรรมการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลสำหรับทุกช่วงวัยโดยการร่วมมือกับสไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังเพื่อยกระดับศักยภาพสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากทั้งทันตแพทยสภา และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ทำให้มีความเข้าใจ Pain point ของผู้มีปัญหาด้านทันตกรรมเป็นอย่างดี และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การรักษาแบบเฉพาะบุคคล โดยวางแผนร่วมกันกับผู้รับบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล เข้ามาร่วมในการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมั่นใจถือเป็นการตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง”

ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ กล่าวถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด One for Funเพื่อฟันที่คุณรัก” โดย“One” คือการรวมกันเป็นหนึ่ง ระหว่าง สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ และโรงพยาบาลนครธน โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการดูแลรักษาทาง              ทันตกรรมที่ทันสมัยมาแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแบบเฉพาะบุคคลในทุกช่วงวัย อาทิเช่น

ชูนวัตกรรม การจัดฟันแบบใส Invisalignเปลี่ยนรอยยิ้มของคุณให้มั่นใจยิ่งขึ้น อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalignทำจาก SmartTrack® ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดี สามารถถอดออกและสวมใส่ได้โดยง่าย สะดวกกว่าเหล็กดัดฟันแบบเหล็กทั่วไป ที่จำเป็นต้องใส่ติดกับฟันตลอด การรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส Invisalign ร่วมกับเทคโนโลยีจำลองรอยยิ้มแบบดิจิทัล ทำให้สามารถวางแผนการรักษาและทราบระยะเวลาการักษาได้อย่างชัดเจน มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการตั้งแต่เด็กอายุ 6 ขวบ วัยรุ่น ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่

เทคโนโลยี LED ในการฟอกสีฟัน ระบบ ZOOM Whitening ที่สามารถปรับระดับความเข้มข้นของแสงได้ 3 ระดับ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทำให้เป็นระบบการฟอกสีฟันที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ฟันขาว ได้เฉดสีสม่ำเสมอ เห็นผลเร็ว ภายในระยะเวลา 45 นาที มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง อีกทั้ง ยังคงความขาวได้อย่างยาวนาน มุ่งเน้นกลุ่มผู้รับบริการวัยทำงาน

ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา ผู้บริหาร สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์กล่าวเสริมว่า“นอกจากนี้ในกลุ่มผู้มีปัญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน โดยความร่วมมือกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ยังสามารถตอบโจทย์การรักษาด้วยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน โดยการวางแผนร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการให้บริการทางทันตกรรมแบบเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทั้งด้าน การสบฟัน การรับประทานอาหาร การพูด การหายใจ รวมถึง การมีใบหน้าที่สมส่วน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวมถึงในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่สูญเสียฟันเราก็ยังใส่ใจและให้ความสำคัญเพื่อสุขภาพฟันที่สมบูรณ์และสวยงาม ลดความกังวลจากการสูญเสียฟัน โดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียม เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ เสริมความมั่นใจ และสร้างบุคลิกภาพ ให้ดูสมาร์ทยิ่งขึ้น”

พญ.ศิเรมอร ทองสิมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน ยังมีความพร้อม ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐาน สำหรับการรักษาด้านทันตกรรมที่มีความซับซ้อน ต้องมีการดมยาสลบ อีกทั้ง ยังมีห้องพัก สำหรับสังเกตอาการ และให้ยา ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ ทำให้ผู้รับบริการ สามารถวางใจ และมั่นใจ ได้ตลอดการรักษา

อีกทั้ง ในช่วง สถานการณ์โควิด ที่ผู้รับบริการยังคงมีความกังวล ในเรื่องความปลอดภัยในการรับบริการ ทางศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลนครธน มีความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัย ตลอดขั้นตอนการรักษา รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสบายใจ ในการเข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลนครธน มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare) เปิดให้บริการมากว่า 25 ปี ได้มีการพัฒนาเพื่อคุณภาพการรักษาและการบริการมาตลอด จากโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ