เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวพันธมิตรบริษัทรีไซเคิลแห่งใหม่ ‘อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย’ จับมือขับเคลื่อนการรีไซเคิลและเพื่อสร้างมูลค่าให้กับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดตัวพาร์ทเนอร์บริษัทรีไซเคิลแห่งใหม่ อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย ในจังหวัดราชบุรี โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ ที่พร้อมผลักดันการนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแปรรูปกล่องเครื่องดื่มให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในท้องตลาด โดยตั้งเป้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ได้เต็มกำลังการผลิต 500 ตันต่อเดือน ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทในการสร้างเครือข่ายการรีไซเคิกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ช่วยจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบตามนโยบายของประเทศด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG)) ทั้งสองบริษัทยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 12, 15 และ 17 ในการทำให้เกิดความยั่งยืนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์

อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย คือผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลกระดาษและกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าให้กับขยะที่หลายคนมองข้ามให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่พัฒนาให้ระบบการรีไซเคิลเป็นแบบ Zero Waste ที่สามารถใช้ทุกส่วนของวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงนำน้ำที่ใช้ในการรีไซเคิลกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลของอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย มีตั้งแต่เยื่อกระดาษสูตรเฉพาะและวัตถุดิบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งกระดาษหลากหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ อีโค่ บล็อค พลาสติกรีไซเคิล และไม้เทียม