ล่าสุด ! ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ บำรุงราษฎร์ ผ่านการรับรองจากสถาบันบอสตัน ไซเอนทิฟิก สหรัฐอเมริกา บทพิสูจน์การใช้แนวทางการรักษาต่อมลูกหมากโตแบบ Minimally Invasive Treatment

ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวัน หลายโรคสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการดูแลป้องกัน ขณะที่อีกหลายโรคมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคต่อมลูกหมากโตในผู้ชาย ที่มีอาการปัสสาวะผิดปกติ ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยสำคัญจากอายุขัยของประชากรที่ยืนยาวเพิ่มมากขึ้น

นพ. ธีระพล อมรเวชสุกิจ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โดยล่าสุด ‘ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ’ ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตด้วยเทคโนโลยีไอน้ำ ซึ่งปัจจุบัน รักษาด้วยวิธีนี้ไปแล้วกว่า 100 ราย จนได้การรับรองความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีไอน้ำเป็นแห่งแรกของไทยและเอเชีย จากสถาบันบอสตัน ไซเอนทิฟิก สหรัฐอเมริกา จากการเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยเทคโนโลยีไอน้ำ ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยพึงพอใจผลการรักษาในระดับสูง ร้อยละ 70 – 95 และการประเมินผลลัพธ์หลังการรักษา 1 เดือน โดยภาพรวมพบว่าการปัสสาวะของผู้ป่วยดีขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้ใช้กระบวนการรักษาเพียง 10 – 15 นาที โดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล มีความเสี่ยงต่ำ อวัยวะบอบช้ำน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศหรือส่งผลน้อยมาก ที่สำคัญ วิธีนี้ยังสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน หรือโรคอ้วน อีกด้วย

ด้านการรักษาของ ‘ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ’ กรณีที่ต้องมีการรักษาด้วยการผ่าตัด ทีมแพทย์จะใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อย (Minimally Invasive Surgery-MIS) ที่มีหลายวิธีมากกว่า 95% ร่วมในการรักษาผู้ป่วย ยกตัวอย่าง วิธีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต นอกจากการกินยา การฉีดไอน้ำ นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ โดยเทคโนโลยีที่โดดเด่นของศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ได้แก่

  • การผ่าตัดส่องกล้องโดยการใช้เลเซอร์ HoLEP (Holmium laser enucleation of the prostate) ซึ่งเป็นการใช้เลเซอร์เลาะเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากที่ขวางท่อทางเดินปัสสาวะออกทั้งหมด วิธีนี้สามารถรักษาต่อมลูกหมากโตได้ทุกขนาด เป็นอีกทางเลือกที่ได้ผลดีในระยะยาว ลดความเสี่ยงจากการเสียเลือดและยังสามารถนำเนื้อเยื่อมาตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหามะเร็งได้อีกด้วย จากรายงานของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธี HoLEP พบว่ามีเพียง 0.7% ที่รักษาครบ 10 ปี แล้วต้องกลับมาผ่าตัดซ้ำอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ของการรักษาต่อมลูกหมากโต
  • การผ่าตัดด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ดาวินซี (da Vinci) นำมาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดรักษามะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก’ ซึ่งมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากแขนกลของ da Vinci จะสามารถหมุนได้ 7 ทิศทาง ทำให้ศัลยแพทย์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์สามารถใช้เครื่องมือผ่าตัดอวัยวะผ่านรูเล็ก ๆ ขนาดเพียง 0.5 – 1 เซนติเมตร ทำให้สามารถผ่าตัดอวัยวะที่มีความซับซ้อนได้ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดด้วยมือของแพทย์ ส่งผลให้การผ่าตัดมีความละเอียดแม่นยำสูง ผู้ป่วยเสียเลือดน้อย ฟื้นตัวเร็ว

นพ. ธีระพล อมรเวชสุกิจ กล่าวปิดท้าย “ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญการเฉพาะทางที่สามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลาย อาทิ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction – ED) เป็นอีกปัญหาที่พบได้ของคุณผู้ชาย ซึ่งอาจเกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศชาย หรือเกิดจากความเสื่อมของระบบการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา เช่น การรักษาด้วยยา การใช้เครื่องปั๊มสุญญากาศ การฉีดยา หรือการผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ปลอดภัย ได้ผลดี ลดความเสี่ยงจากการใช้ยา รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกการถึงจุดสุดยอด และผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดความพึงพอใจ เป็นต้น”