ซีอีโอกสิกรไทยรับรางวัลสตรีไทยดีเด่น

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เข้ารับพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ จากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในทุกด้าน พร้อมทั้งก้าวทันยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้