Coconut Water

นับตั้งแต่มีการทำตลาดน้ำมะพร้าวบรรจุขวดเพื่อส่งขายในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดย Beyond ผู้ประกอบการที่เป็น Entrepreneur รายเล็กๆ จากเมลเบิร์น ส่งสินค้าน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงตัวเดียวออกมาทำตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผ่านการขายตรงและผ่านสถาบันด้านสุขภาพ รวมทั้งฟิตเนสต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ภายในระยะเวลาหนึ่งปีเท่านั้น ก็มีผู้ผลิตน้ำมะพร้าวอีกกว่าสิบราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งสินค้าเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ด้วยความเชื่อที่ว่าตลาดยังจะสามารถเติบโตและขยายตัวได้อีกมาก

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่เข้ามาในตลาดยังได้มีการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ให้มีสินค้าหลากหลาย ด้วยการผลิตน้ำมะพร้าวที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้อื่นๆ บรรจุกล่องออกมาจำหน่ายมากขึ้น

นักวิเคราะห์การตลาดออสเตรเลียเห็นด้วยกับความเชื่อที่ว่า โดยพากันคาดการณ์ไว้ว่า น้ำมะพร้าวบรรจุขวดเป็นสินค้าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่ในอัตราที่สูงมาก ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุผู้ผลิตได้ว่ามีอยู่ทั้งสิ้นกี่ราย แต่มีการประเมินมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ราว 30-40 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นสูงอีกอย่างต่อเนื่อง