กรุ๊ปเอ็ม เดินหน้ายกระดับทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมการตลาดผ่านหนังสือ THAILAND DIGITAL PLAYBOOK 2022

กรุงเทพฯ (TBC)– กรุ๊ปเอ็ม (GroupM) กลุ่มบริษัทบริหารการจัดการทางด้านการลงทุนในสื่อชั้นนำของโลกของ ดับบลิวพีพี (WPP) จัดทำหนังสือ Thailand Digital Playbook 2022 : คู่มือสำหรับนักการตลาด นักวางแผนการสื่อสาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในภาพรวมและแนวโน้มของการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลในประเทศไทย

Thailand Digital Playbook ได้ถูกจัดทำอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2013 โดยในปีนี้ กรุ๊ปเอ็ม ได้จับมือกับ 4 เอเยนซี่ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์เอ็มซิกส์แอนด์พาร์ทเนอร์ และกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ในเครือ คือ แซกซิส อินคา และไฟน์คาส ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภครวมทั้งรวบรวมเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าสนใจ และสรุปออกมาเป็นภาพรวมแนวทางการทำการตลาดดิจิทัลที่นักการตลาดต้องจับตามองสำหรับปี 2022 และ 2023

ปัทมวรรณ สถาพร ประธานกรรมการบริหารกรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการตลาดดิจิทัลในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน This Year Next Year: 2022 Global Mid-year Forecast ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับโลกของทีมงานกรุ๊ปเอ็ม มีการคาดการณ์ว่าในปี 2022 ตลาดโฆษณาบนสื่อดิจิทัลทั้งหมดของไทยมีมูลค่ารวมมากกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาท โดยคิดเป็นส่วนแบ่งที่มากกว่า 65% ของมูลค่าตลาดโฆษณาโดยรวม ซึ่งเป็นภาพที่ต่างจากเมื่อ 10 ปีก่อนที่โฆษณาดิจิทัลมีเพียง 10% ของขนาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการรู้เท่าทันและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่นำมาซึ่งพฤติกรรมใหม่ ๆ ของผู้บริโภค และฉากทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอด”

ณัฏฐพัชร์ รุ่งนิเวศน์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาและการตลาดกรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า “ความพิเศษของ Thailand Digital Playbook ในปีนี้คือเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยวิธีที่จะช่วยให้นักการตลาดได้เข้าใจถึงอินไซท์ของผู้บริโภคคนไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการใช้ชีวิตการซื้อของและรวมถึงการบริโภคสื่อได้เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม” “Thailand Digital Playbook ยังชี้ให้นักการตลาดได้เห็นถึงโอกาสที่จะเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีสื่อที่มีประสิทธิภาพ เช่น Addressable Technology หรือ Programmatic Digital Out of Home”

เนื้อหาของ Thailand Digital Playbook 2022 ได้สรุปถึง 4 ประเด็นสำคัญสำหรับการทำการตลาดดิจิทัล ได้แก่

 • 2021 – Re-Cap
  ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผู้บริโภคชาวไทยในการเข้าถึงและเสพสื่อนับตั้งแต่ภาวะการระบาดในเวฟที่ 3 และ 4 ของโควิด-19
 • The Ultimate Form of Advertisement
  จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การใช้เทคโนโลยีที่สามารถระบุตัวตนและที่อยู่ เช่น Addressable TV กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในการเข้าถึงผู้คนได้อย่างแม่นยำ และจะพลิกภาพวงการการสื่อสารได้ในอนาคต
 • eCommerce and Beyond
  การเติบโตของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซคือโอกาสที่สำคัญสำหรับแบรนด์ในการขาย นักการตลาดและแบรนด์ต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถปิดการขายภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาและความสนใจจากผู้บริโภค
 • The Future of Marketing
  ความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้แบรนด์และนักการตลาดต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหัวใจสำคัญที่จะรับมือคือการเปิดใจยอมรับในสภาพแวดล้อมของฉากทัศน์สื่อที่แตกต่างจากเดิม รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้ทันตามยุคสมัยของวงการการตลาดทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

“กรุ๊ปเอ็ม ในฐานะผู้นำกลุ่มเอเยนซี่ที่ทำการบริหารและจัดการสื่ออันดับหนึ่งของไทยและของโลก มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยผลักดันการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าและอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำหนังสือ Thailand Digital Playbook ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าและบุคลากรในอุตสาหกรรมสามารถเข้าใจภาพรวมของตลาดและผู้บริโภคไทยอย่างถ่องแท้โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาThailand Digital Playbook ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักการตลาดนักโฆษณารวมถึงผู้อ่านจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ” คุณปัทมวรรณกล่าวปิดท้าย