“คาโอ” จับมือ “ซีพี ออลล์” เสริมทัพพันธมิตร เดินหน้าดูแลคนไทย “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

  • เชื่อมต่อ “รู้ทัน” แอปแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว เข้ากับแอป 7-Eleven TH ตั้งเป้าขยายการรับรู้สู่สังคมไทยในวงกว้าง
  • จัดเต็ม! โรดโชว์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกทั่วกทม. / สื่อรณรงค์ที่ร้านค้า 7-Eleven ในพื้นที่เสี่ยงสูง และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านผลิตภัณฑ์ บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม*

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” ด้วยการประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่อย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในการผนึกกำลังสร้างการรับรู้ต้านภัยไข้เลือดออก ด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน  “รู้ทัน” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว เข้ากับ แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก

โครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย คาโอ ประเทศไทย ร่วมกับ 4 องค์กรใหญ่ ได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออก โดยมีพื้นที่เขตตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง และได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับปีนี้ มุ่งสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องไข้เลือดออก ด้วยกลยุทธ์การสร้างการรับรู้แบบ O2O (Online to Offline) ผ่านแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว ที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 30 ล้านคน เพื่อขยายความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมออฟไลน์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกพร้อมแจกผลิตภัณฑ์กันยุงที่สำนักงานของพันธมิตรทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคาร THE TARA  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ ยังมีแผนสื่อสารรณรงค์ภายในร้านค้า 7-Eleven ทั่วประเทศ และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกับผลิตภัณฑ์บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม* เพื่อการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกแบบครบวงจร

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในฐานะที่คาโอเป็นหนึ่งในพันธมิตร ผู้ริเริ่มโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” โดยที่ผ่านมา คาโอได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน  ในการดูแลป้องกัน พร้อมเผยแพร่วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และมอบผลิตภัณฑ์บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม* ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่สามารถใช้ได้ทุกวัน โดยในปีนี้ เรายังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง CP ALL ในการนำแอปพลิเคชัน รู้ทัน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น รวมเข้ากับแอปพลิเคชัน “7-Eleven TH” และจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงของคาโอในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสานต่อจุดยืนที่คาโอให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาดมาโดยตลอด”

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเคียงคู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงนี้มีโรคระบาดที่สำคัญอีกโรคหนึ่งที่มากับฤดูฝนในทุกๆ ปีคือ “ไข้เลือดออก” ถือเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพอันดับต้นๆ ของคนไทย จึงเล็งเห็นว่าการได้เข้ามาร่วมสร้างความตระหนักรู้นับเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะสร้างเกราะป้องกันให้กับคนในสังคม โดยปัจจุบันแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH มีฐานผู้ใช้งานมากถึง 30 ล้านคน การเป็นช่องทางหนึ่งที่เชื่อมต่อไปสู่ “รู้ทัน” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว ก็จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ ไม่เพียงแต่ความเสี่ยงไข้เลือดออกเท่านั้น แต่รู้ทันยังมีข้อมูลดีๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19 ฝุ่น PM 2.5 หรือดัชนีความร้อน และจากฐานผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ดังกล่าว ก็จะช่วยกระจายไปสู่คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ซึ่งจะขยายไปสู่สังคมในวงกว้างต่อไป”

ดร. พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การทำให้โรคไข้เลือดออกลดลง แต่เดิมมาเป็นภารกิจของหน่วยงานสาธารณสุข และพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ ท้องถิ่น ประชาชน แต่ในเวลาต่อมาในโลกยุคของ next normal นี้ ต้องขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย เพื่อเสริมพลังในการจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาคเอกชนเปิดขอบเขตใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสังคม”

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กล่าวว่า ทุกวันนี้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ จะช่วยให้เราสามารถรับมือและจัดการกับภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เนคเทค สวทช. จึงร่วมกับกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” เพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว ณ พิกัดปัจจุบัน และพื้นที่ที่สนใจ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว ซึ่งสนับสนุนการใช้งานโดย บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และการร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ จะช่วยขยายผลการใช้งาน “รู้ทัน” ได้อย่างทั่วถึง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ปัจจุบัน “รู้ทัน” แจ้งเตือนความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ และดัชนีความร้อนที่นําไปสู่การเป็นโรคลมแดด รวมถึงโควิด-19”

มาร่วมดูแลสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค และ “รู้ทัน” ภัยไข้เลือดออก ดาวน์โหลดได้ทาง Android และ iOS  / หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH Android และ iOS

*เซรั่ม (Serum) สื่อถึงรูปแบบของเนื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ได้สื่อถึงความเข้มข้น การซึมสู่ผิวและไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง