รายงาน DHL Trade Growth Atlasชี้การค้าโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่งเกินคาดท่ามกลางวิกฤติต่างๆ

 • รายงาน DHL Trade Growth Atlas เผยเทรนด์ที่สำคัญต่างๆของการค้าโลก
 • การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศพุ่งสูงถึง 10%สูงกว่าก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • ถึงแม้ว่ามีสงครามในยูเครน แต่มีการคาดการณ์ว่าการค้าจะเติบโตเร็วขึ้นในปี 2565และปี 2566เมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนหน้า
 • ผู้นำการเติบโตทางการค้าใหม่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ส่วนการส่งออกของประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้ซาฮาราขยายตัวรวดเร็วขึ้นอย่างมาก
 • เวียดนาม อินเดีย และฟิลิปปินส์ โดดเด่นในเรื่องความรวดเร็วและขนาดของการเติบโตทางการค้าจนถึงปี 2569

ดีเอชแอลและ NYU Stern School of Business ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่“DHL Trade Growth Atlas” ซึ่งเผยเทรนด์ที่สำคัญที่สุดทางการค้า และข้อมูลคาดการณ์เกี่ยวกับการค้าโลกในส่วนของสินค้ารายงานดังกล่าวครอบคลุม 173 ประเทศทั่วโลก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกทางด้านธุรกิจสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้นำอุตสาหกรรมรวมถึงมุมมองด้านบวกเกี่ยวกับการปรับตัวและความยืดหยุ่นของการค้าโลกแม้ว่ากำลังเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆ และสถานการณ์ตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

จอห์น เพียร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายในการจัดทำรายงาน DHL Trade Growth Atlasฉบับนี้คือเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการทำความเข้าใจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกที่เกิดขึ้น การค้าจะยังคงเป็นกลไกหลักสำคัญที่ขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของโลกปัจจุบัน ดีเอชแอลสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการปรับเปลี่ยนระบบซัพพลายเชนให้มีความสมดุลระหว่างต้นทุนและความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในฐานะผู้ให้บริการลอจิสติกส์ชั้นนำของโลก เรานำเสนอโซลูชั่นสำหรับทุกความต้องการด้านลอจิสติกส์ให้กับธุรกิจและเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อถือได้แม้ท่ามกลางสภาพตลาดที่ผันผวน”

การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างมากในบริบทปัจจุบัน เพราะมีศักยภาพในการช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงช่วยให้ประเทศและบริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบสำคัญได้หลากหลายมากขึ้น

ข้อมูลสำคัญจากรายงาน: การเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการสร้างโอกาสทางการค้า

รายงาน DHL Trade Growth Atlas ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องส่วนแบ่งการค้าโลกของภูมิภาคและประเทศต่างๆ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้:

 • การระบาดของโควิด-19 ไม่ใช่อุปสรรคสำคัญสำหรับการค้าโลกเหมือนที่หลายคนคาดการณ์: การค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงถึง 10% สูงกว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาด แม้จะเผชิญกับปัญหาคอขวดด้านซัพพลายเชนที่รั้งการเติบโตก็ตาม
 • แนวโน้มการเติบโตทางการค้าในอนาคตยังคงเป็นไปในเชิงบวก: การคาดการณ์การเติบโตของการค้าโลกถูกปรับลดระดับลงเนื่องจากสงครามยูเครน อย่างไรก็ดีการค้าโลกยังคงเติบโตขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ.​2565 และ พ.ศ. 2566 ซึ่งมากกว่ารอบสิบปีที่ผ่านมา
 • ยอดขายอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดและคาดว่าอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
 • ศูนย์กลางการเติบโตทางการค้าแห่งใหม่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และการเติบโตทางการค้าคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในแอฟริกาใต้ซาฮารา (Sub-Saharan Africa)
 • การเติบโตทางการค้าขยายไปในหลายประเทศ โดยจีนมีอัตราเติบโตทางการค้าถึงหนึ่งในสี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังเติบโตสูงสุดต่อไป แต่ส่วนแบ่งทางการค้าของประเทศจีนมีแนวโน้มจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งหรืออยู่ที่ 13%
 • ประเทศเวียดนาม อินเดีย และฟิลิปปินส์มีความโดดเด่นในด้านความเร็วและการขยายตัวทางการค้า โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2569ซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทต่างๆ ขยายฐานการผลิตที่เน้นจีนเป็นศูนย์กลางและใช้กลยุทธ์การจัดหาแรงงาน(sourcing) ที่กระจายมากขึ้น
 • ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีส่วนแบ่งการค้าโลกเพิ่มจาก 24% เป็น 40% ในปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2555 โดยครึ่งหนึ่งของการเติบโตนั้นมาจากจีนเพียงประเทศเดียว ส่วนแบ่งเหล่านี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง10 ปีที่ผ่านมา
 • อย่างไรก็ดี ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงแข่งขันกันต่อไปจากความสามารถในการเชื่อมต่อ(connectivity) รวมถึงนวัตกรรม และบริษัทชั้นนำที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้ ซึ่งได้กลายเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่อาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตซึ่งมีการแข่งขันสูงทั้งด้านการลดต้นทุน นวัตกรรมและคุณภาพสินค้า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าโลกและโอกาสทางการค้า

รายงาน DHL Trade Growth Atlas สำรวจแนวโน้มการเติบโตของการค้าโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่มีการซื้อขาย และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในวงกว้าง โดยวิเคราะห์การซื้อขายสินค้าทั่วโลกแยกตามภูมิภาค และมีการเปรียบเทียบตลาดที่พัฒนาแล้วกับตลาดเกิดใหม่ครอบคลุม 173 ประเทศ รายงานดังกล่าวประกอบด้วยบทสรุปข้อมูลหนึ่งหน้าสำหรับแต่ละประเทศ โดยประเทศเหล่านี้ครองสัดส่วนมากกว่า 99% ของการค้าโลกจีดีพี และจำนวนประชากร

สตีเว่น อัลท์แมน นักวิชาการอาวุโสด้านการวิจัย และผู้อำนวยการโครงการของดีเอชแอลเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ประจำศูนย์ศึกษาการจัดการในอนาคตของNYU Stern กล่าวว่า “เราพยายามกลั่นกรองข้อมูลที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับสถานะและทิศทางการค้าโลก และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของแผนที่ แผนภูมิ และวิช่วลคอนเทนต์ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าการค้าโลกยังคงมีโอกาสการเติบโตอีกมากทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก สถานการณ์การค้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งรายงานฉบับนี้ปฏิเสธการคาดการณ์เรื่องการค้าโลกที่ถดถอย”

DHL Trade Growth Atlas เป็นรายงานเสริมของDHL Global Connectedness Index โดยรายงาน DHL Trade Growth Atlas ให้ข้อมูลพิเศษแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการค้าโลกในส่วนของสินค้าต่างๆ ขณะที่รายงาน DHL Global Connectedness Index ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของโลกาภิวัตน์ในวงกว้าง โดยครอบคลุมการค้าทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ รวมถึงกระแสการไหลเวียนของทุน แรงงาน และข้อมูล  รายงานทั้งสองฉบับชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ และสนับสนุนการใช้ข้อเท็จจริงในการอ้างอิงเกี่ยวกับการค้าและโลกาภิวัตน์