“บุษบา จิราธิวัฒน์” แม่ทัพหญิงผู้ผลักดันภารกิจเพื่อสังคม “สตรี เด็ก ชุมชน” แห่งกลุ่มเซ็นทรัล

“บุษบา จิราธิวัฒน์” หนึ่งในผู้บริหารผู้ผลักดันโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ของกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้ “เซ็นทรัล ทำ” โดยเน้นที่ 3 มิติใหญ่ ด้านสตรี เด็ก และชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

บุษบาเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาระดับสูงฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และเซน โดยที่ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน

แพชชั่นของบุษบาเน้นที่ 3 มิติใหญ่ๆ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสตรี เด็ก และชุมชน ภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลักของกลุ่มเซ็นทรัล

เซ็นทรัล ทำ (CENTRAL THAM) เป็นโครงการเพื่อสังคมหลักของกลุ่มเซ็นทรัลที่ชวนทุกคนร่วมมือกัน ทำ ภายใต้แนวคิด Creating Shared Values (การสร้างคุณค่าร่วม) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน

5 โครงการเด่นในมิติ 3 ด้าน ได้แก่ สตรี เด็ก ชุมชน ภายใต้ “เซ็นทรัล ทำ”

1. ดันสินค้าชุมชน

SME ไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี มีสินค้าส่งออกเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 37.7% โดยอันดับ 1 คือ ผลไม้ รองลงมา คือ อัญมณีและเครื่องประดับ SME มีจำนวนมากขึ้นและยังต้องการช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ต้องการเวทีสำหรับการจัดแสดงและเผยแพร่สินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งปัจจุบันยังมีไม่มากนัก

กลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่าย และจัดแสดงสินค้าไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ยกระดับแบรนด์ไทยออกสู่ตลาดโลก ตั้งแต่ ปี 2557 กลุ่มเซ็นทรัล ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ค้าปลีกสู่ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จนเป็นสินค้าคุณภาพ และนำมาจำหน่ายในร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการสินค้าชุมชน

ได้ต่อยอดความช่วยเหลือด้วยการเปิด ท็อปส์ ท้องถิ่น ดำเนินงานโดยเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดเล็ก สมัครเพื่อนำเสนอสินค้าในหมวดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีความโดดเด่น ผ่าน www.topstongtin.com โดยสินค้าที่ได้รับคัดเลือกจะได้วางจำหน่ายในร้านค้าเครือเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในรูปแบบออมนิแชแนล โดยท็อปส์จะทำหน้าที่เสมือนพาร์ตเนอร์ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับสินค้าให้ไปไกลระดับประเทศ

รวมไปถึงเปิดตัวจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต แหล่งรวมผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และของดีประจำจังหวัด จากเกษตรกรท้องถิ่น ปัจจุบันมี 32 สาขา ทั่วประเทศ ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้เกษตรกรชุมชนไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

2. โครงการ Women Cancer 

ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าในปี 2563 ผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 18,000 คนต่อปี มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมราว 4,800 คน ตก 13 คนต่อวัน สถิติจากองค์กรอนามัยโลก พบว่าปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 2.3 ล้านคน เสียชีวิตราว 685,000 คนต่อปี พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ทั้งการกิน ความเครียด การพักผ่อน การออกกำลังกาย

โครงการนี้ได้ช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการรักษาหรือตรวจวินิจฉัย ตั้งแต่ปี 2548 โดยเฉพาะกลุ่มมะเร็งในสตรี ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานที่ต้องการ, ปรับปรุง-ก่อสร้างอาคาร และร่วมคืนความมั่นใจให้ผู้ป่วยที่รักษาด้วยเคมีบำบัด ด้วยการเชิญชวนบริจาคเส้นผมเพื่อผลิตวิกผม

ที่ผ่านมาได้ส่งมอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคาร มอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันมะเร็งเต้านมแห่งชาติ 5 ปี, มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการบ้านพิงพัก 4 ปี, มูลนิธิถันยรักษ์ฯ 2 ปี ระดมเงินช่วยเหลือไปแล้ว 36 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 2565 ระดมทุนเพิ่มอีก 2 ล้าน รวมเป็นเงิน 38 ล้านบาท ต่อยอดแนวคิดสู่การเปิด Healthiful, Tops Green จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งของกิน ของใช้

3. โครงการ CENTRAL GROUP Mini Marathon

งานวิ่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มเซ็นทรัล กรุงเทพมหานคร, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกองทัพบก เป็นธุรกิจค้าปลีกคนแรกที่ริเริ่มกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล ตั้งแต่ปี 2550 อีกทั้งยังเป็นงานวิ่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด และเป็นรายการวิ่งที่นักวิ่งให้ความสนใจใช้เป็นสนามซ้อมเพื่อพัฒนาไปสู่ฮาล์ฟมาราธอน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ที่ผ่านมาได้โปรแกรมวิ่งการกุศลที่จัดมาอย่างยาวนานถึง 14 ปี มียอดจำหน่ายบัตรวิ่งสะสมมากกว่า 1 แสนใบ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเพื่อการกุศลมากกว่า 10 ล้านบาท เตรียมขยายการจัดงานในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นโปรแกรมวิ่งซิกเนเจอร์ที่นักวิ่งรอคอย

4. โครงการศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่าปี 64 มี ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 1,492 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 81% ซึ่งมักไม่ดำเนินคดี สูงถึง 78% เป็นการทำร้ายร่างกาย มากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาคือ จิตใจ 31.4% และเรื่องเพศ 3.6%

กลุ่มเซ็นทรัลได้ส่งมอบ “ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ” ศูนย์บริการแบบครบวงจรที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งจากครอบครัวและสังคม โดยมอบเงินสนับสนุน จำนวน 5.8 ล้านบาท

ที่ศูนย์นี้ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจชันสูตร, งานชันสูตรผู้ป่วยคดี, การตรวจร่างกาย การเก็บหลักฐานและวัตถุพยาน, การบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจ และสังคมจากพยาบาล, นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยา, แพทย์นิติเวช และคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัย เพื่อให้สามารถกลับมามีกำลังใจที่เข้มแข็ง และใช้ชีวิตได้

ในแต่ละปีมีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์พึ่งได้ฯ ในแต่ละปีกว่า 800 คน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 02-252-1175 และ Facebook : Because We Care

5. โครงการ Million Gifts Million Smiles 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว กระทบต่อ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม รวมถึงสภาพร่างกายและจิตใจ ในปี 2564 เยาวชนถูกหลุดออกจากระบบการศึกษาหลังเปิดเทอมใหม่แล้วกว่า 10%

กลุ่มเซ็นทรัล และกองทัพบก สานต่อโครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13 โดยการส่งมอบความรักความห่วงใย ผ่านของขวัญจากคนไทยทั้งประเทศ เพื่อมอบให้เด็ก และเยาวชนเพื่อสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการส่งมอบกำลังใจและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการให้สู่เยาวชน

ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มีของขวัญส่งถึงน้องๆ ในจังหวัดชายแดนใต้รวมกว่า 2.2 ล้านชิ้น มีเป้าหมายจำนวนทุนการศึกษาระดับมัธยมต้น ต่อเนื่อง 6 ปี ปีละ 240 ทุน (ตั้งแต่ปี 2564 – 2569)