นักศึกษา มรภ. อุตรดิตถ์ ปลื้ม! แม็คโคร MOU รับเด็กฝึกงาน เสริมทักษะ พ่วงรายได้ ตั้งเป้าสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น รองรับเปิดสาขาใหม่

เตรียมเปิดสาขาใหม่ด้วยรอยยิ้มคนท้องถิ่น “แม็คโคร” ได้ใจคนเมืองลับแลไปเต็มๆ หลัง ลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รับนักศึกษาฝึกงาน เติมเต็มประสบการณ์จริง ยกระดับทักษะสายอาชีพ แถมมีรายได้ เพิ่มโอกาสได้งานหลังจบการศึกษา!

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ แม็คโคร สาขาอุตรดิตถ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในการเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ จากประสบการณ์จริงในสายอาชีพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ผ่านการปฏิบัติงานในสาขา เสมือนเป็นพนักงานทดลองงาน  ที่พร้อมทำงานได้ทันที ซึ่งจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในอัตราร้อยละ 70 ของค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่ต่อวัน สร้างรายได้ระหว่างการฝึกงาน นอกจากนี้ หากทำผลงานได้ดียังมีโอกาสได้เข้าทำงานทันทีที่จบการศึกษา

สำหรับโครงการนี้ เน้นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติงานที่แม็คโคร สาขาอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถานประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ ช่วยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาในท้องถิ่น เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรของแม็คโคร  แบ่งการเรียนรู้เป็น เฟส ประกอบด้วย การเรียนรู้เนื้อหาทั่วไป ,เนื้อหาเฉพาะแผนก, หลักการจัดการ, การจัดทำรายงาน, การนำเสนอรายงาน  ผู้ฝึกงานจะได้เรียนรู้ครอบคลุมในหลายมิติของการทำงาน ได้รับการอบรม  มีการทดสอบ และได้เรียนรู้ปัญหาจริงจากการฝึกงานในสาขา ซึ่งที่ผ่านมาแม็คโครรับนักศึกษาที่เคยฝึกงาน เข้าทำงานต่อไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซนต์

“ตลอด 33 ปีที่ผ่านมา แม็คโคร ให้ความสำคัญกับนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนท้องถิ่นมาโดยตลอด ซึ่งทุกสาขาที่แม็คโครไปเปิดดำเนินการ จะมีอัตราจ้างงานคนท้องถิ่นประมาณ 70-80% และยังมีความต้องการตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกกว่า 500 ตำแหน่ง  อาทิ หัวหน้างาน ส่วนงานสินค้าบริโภค อุปโภค และพนักงานจัดเรียงสินค้า  ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงให้คนในชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางศิริพร กล่าว

ปัจจุบัน แม็คโครมีสาขา 147 ทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าเปิดรับบุคลากรอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งงานต่างๆ รวมมากกว่า  3,300 ตำแหน่ง  ตามกลยุทธ์การขยายสาขา และการขยายธุรกิจในสายงาน O2O (Offline to Online) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ที่พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนไทยทั่วประเทศได้เติบโตไปด้วยกัน

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยข้อมูลผู้มีงานทำเดือนกรกฎาคม พบปัจจุบันมีผู้ว่างงาน 5.14 แสนคน จำนวนนี้เป็นผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุด 2.35 แสนคน  ส่วนบัณฑิตจบใหม่ว่างงานจำนวน 1.5 แสนคน!