สยามเทค ผนึกพลัง ดีป้า และ เกรท วอลล์ พลิกโฉม ทักษะแรงงานดิจิทัล ‘อาชีวะ’ ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก สู่โลกใหม่เมกะเทรนด์แห่งอนาคต เพื่อเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง

เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกปัจจุบัน เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังตอบรับวิถีของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเยาวชนรุ่นใหม่ หรือ Frist Jobber จะก้าวสู่ทักษะและงานในโลกอนาคต 5 – 10 ปีข้างหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเรียนมากขึ้นตลอดเวลา และที่สำคัญคือ ‘อย่างหยุดเรียนรู้’ และด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโลกที่น่าจับตามอง ก็คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น เกิดธุรกิจ e-commerce และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คนตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงเกิดธุรกิจสีเขียว เช่น ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก เติบโตอย่างรวดเร็ว ในวันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) รวมพลังสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ (depa) และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดเปิดประตูสู่ทักษะและงานในโลกใหม่ ‘ไม่ตกเทรนด์ ไม่ตกงาน’

รศ.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้ปูทางทักษะแรงงานอาชีวะมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เริ่มต้นที่ส่งผลให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับ  จึงได้จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้ง ‘ศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการ (I AM Digital Studio and Cloud – Learning Space)’ยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 3 ด้าน คือ ด้าน Data Science, ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Co-Bot (Collaborative Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ และ ด้านการพัฒนา Digital Media เป็นการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับ reskilling หรือยกระดับ upskilling ทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

“ทางด้านดิจิทัลจะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยมีอาจารย์ที่มาจากภาคธุรกิจมากขึ้น และภาคอุตสาหกรรม ทั้งมีความร่วมมือหลากหลายมากขึ้น เช่น ดีป้า เกรทวอลล์ มอเตอร์ และ ยูนิเวอร์แซล โรบอตและอีกหลายๆ บริษัทที่มาร่วม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมความยั่งยืนของโลก เรื่องของ อีวี โรบอต ดิจิทัลมีเดีย จัดให้มีพื้นที่ Co Working Space วิชาไลฟ์สด การประกวดการแข่งขันด้านดิจิทัล ขายของออนไลน์ด้วย เพื่อเข้าสู่ ดิจิทัลอีโนมี และเราก็จะเป็นเทคโนโลยีแคมปัส สมบูรณ์แบบในโลกเศรษฐกิจดิจิทัล และคาดหวังว่า จบแล้วมีงานทำ หรือจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ รวมทั้งได้งานทำในระหว่างเรียนนอกจากนักศึกษาที่นี่ได้เรียนแล้ว น้องๆ ที่ด้อยโอกาสจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาของเรา ทางก้านกราฟฟิกและทางด้านโรบอต จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมโครงการด้วย

…และล่าสุด วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สยามเทคมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะทางด้านรถ EV ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์ และสิ่งแวดล้อมด้วย นับเป็นโอกาสที่จะทำให้น้องๆ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้มากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในความร่วมมือครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลและทางด้าน EV ต่อไป และต้องขอบคุณทาง depa และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ที่มอบรถอีวี เป็นเทคโนโลยีระดับโลก ORA รุ่น Black Cat ซึ่งเป็นตัวแรกของไทยมาให้เรียนรู้”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กำลังจะมีการเปิดศูนย์การเรียน SIAMTECH Electric Vehicle Learning Center (EV-LC) ซึ่งถือเป็นอีกแหล่งสำคัญในการผลิตกำลังคนดิจิทัลของประเทศ รวมทั้งทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะสำคัญด้านยานยนต์ไฟฟ้า ก่อนก้าวสู่การเป็นบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต”

นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในการร่วมกันครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่เยาวชนอาชีวศึกษาควรได้เรียนรู้ บ่มเพาะ และพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของอนาคตของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศของเรา

“เป็นการร่วมมือกันในการใช้เทคโนโลยี เรานำสิ่งต่างที่เรามี ซึ่งเป็นจุดแข็งแรง ในเรื่องของ SUV และรถยนต์ไฟฟ้า และที่สำคัญเรามีเทคโนโลยีที่เป็นแบตเตอรี่ เน้นเรื่องของความ Clean และ Intelligent คือรถของเราเป็นรถไฟฟ้า เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นรถที่ติดตั้งด้วยความ Smart ใช้ระบบอัตโนมัติ ทั้งเทคโนโลยีการถอย การจอดรถ การดูแล และระบบต่างๆดังนั้นเกรทวอลล์ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่จะนำเทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาบุคลากรต่างๆ ในโครงการนี้

…เราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงคณะครูอาจารย์ ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้เชิงลึกด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกตลอดจนสร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยกระดับความแข็งแกร่งของวงการยานยนต์และเศรษฐกิจไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีระดับโลก”

มาตอบโจทย์ทักษะแรงงานอนาคต สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกภัฐ เมธยาภา โทร.086 733 5710 “ไม่ตกเทรนด์ ไม่ตกงาน” อย่างแน่นอน!