แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) กับก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสภาพอากาศ ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนจาก บี.กริม เพาเวอร์

คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) กับ มร. ไมเคิล ลูวิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี คุณดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณอมร วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย จัดขึ้น ณ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

การลงนามสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) จาก บี.กริม เพาเวอร์ สะท้อนถึงสัดส่วนหลักของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของ แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) ที่ได้มาจากพลังงานหมุนเวียน โดย ใบรับรองเหล่านี้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในระดับสากล (The International REC Standard : I-REC)

การซื้อขายนี้ ช่วยให้ แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) สามารถเสนอซัพพลายของก๊าซอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (ไนโตรเจน, ออกซิเจน และอาร์กอน) ให้กับลูกค้าที่ต้องการไปให้ถึงเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสโคป 3 ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาถึงเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของ  แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) ในสโคป  2 เช่นกัน

มร. ไมเคิล ลูวิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนนี้ ทำให้แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) สามารถเสนอทางออกสำหรับคาร์บอนต่ำให้กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในเรื่องสภาพอากาศ การเข้าสู่ข้อตกลงนี้กับ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมการและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ แอร์ ลิควิด กรุ๊ป ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ให้สำเร็จภายในปี ค.ศ. 2050”

บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” มีพันธกิจและภารกิจที่จะต้องส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า คู่ค้า สังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 56 โครงการ และตั้งเป้ากำลังการผลิตมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 7,200 เมกะวัตต์ในปี 2568 และมุ่งสู่ 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 พร้อมเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ได้ภายในปี พ.ศ. 2593 (ปีค.ศ. 2050)