TED Fund ต่อยอดงานวิจัย SMEs และ Startup สู่ธุรกิจ เผยปี 66 มุ่งเป้าให้ทุน 230 โครงการหนุนเศรษฐกิจ BCG

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เร่งผลักดันงานวิจัยจาก SMEs และ Startup ให้เกิดเป็นธุรกิจ เผยแผนปี 2566 เตรียมอัดงบ 220 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายสนับสนุนทุน 200 โครงการ เน้นไปที่กลุ่มธุรกิจ 10 New S Curve โดยเฉพาะที่สอดรับกับ BCG Economy Model ตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เผยผลสำเร็จ 3 ปีที่ผ่านมา สนับสนุน 470 โครงการ รวมมูลค่าทุนกว่า 328 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 1,930 ล้านบาท

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563-2565 การสนับสนุนทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ TED Fund สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ TED Fund มากกว่า 3,000 ไอเดีย และมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนผ่านโครงการต่างๆ มากถึง 470 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 328 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยมากกว่า 1,930 ล้านบาท การสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการดังกล่าว นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

และในปีงบประมาณ 2566 กระทรวง อว. โดย TED Fund ได้ตั้งเป้าสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการจำนวน 230 โครงการ รวมมูลค่าทุนกว่า 290 ล้านบาท ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market ScalingUp) คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากถึง 1,800 ล้านบาท โดยจะให้การสนับสนุนทุนครอบคลุมทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และเน้น BCG Economy Model ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

“สำหรับการจัดงานพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือ TED Fund Grant Day 2022 ในปีนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อประกาศความสำเร็จในการดำเนินงานของ TED Fund ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และที่สำคัญยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกองทัพสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งศูนย์กลางของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

ด้าน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า  ในปีงบประมาณ  2566 TED Fund ได้จัดเตรียมนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหน้าใหม่ ผ่าน 2 โครงการใหญ่ด้วยกัน คือ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ให้การสนับสนุนทุนมูลค่าตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี โท เอก หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องอยู่ภายใต้การบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 52 หน่วยงานทั่วประเทศ

และ 2. โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) ให้การสนับสนุนทุนมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐและมียอดขายหรือมียอดการสั่งซื้อแล้ว และมีความต้องการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

“การสนับสนุนของ TED Fund ในปีงบประมาณ 2566 ผ่านโครงการโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(TED Market Scaling Up) คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากถึง 1,800 ล้านบาท และนอกจากนี้ ทางกองทุนฯ ยังคาดว่าจะได้รับข้อเสนอโครงการจากจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศเข้ามาจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อเสนอโครงการ” ดร.ชาญวิทย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีงานวิจัยที่ดีเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพราะที่ผ่านมาการขอรับทุนวิจัยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยให้ก้าวต่อไป TED Fund จึงกำหนดให้การจะขอรับทุนจะต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเท่ากับเป็นการเริ่มทำธุรกิจจริง เพื่อนำงานวิจัยมาขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับการเปิดรับสมัครโครงการของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 จะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หากท่านสนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเติบโตไปพร้อมกับครอบครัว TED Fund สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ ww.tedfund.mhesi.go.th หรือแอดไลน์กองทุนฯ ได้ที่ : @tedfund หรือโทร 02 333 3700 ต่อ 4072-4075