การรวมร่างของ True

ศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้บริหารทรู คอร์ปอเรชั่น อธิบายถึงการบริหารโทรศัพท์ระบบ CDMA ที่ซื้อกิจการมา โดยมองถึงการผนึกรวมกันในการให้บริการ และคุณภาพในการบริการ