รับสร้างบ้าน 2011 โกยยอด 2,900 ล้านบาท บ้าน 2.5 – 5 ล้าน ได้รับความนิยมสูงสุด

รับสร้างบ้าน 2011 โกยยอดรวม 2,900 ล้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านแจงพอใจกับผลงานหลังพบยอดจองภายในงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เผยบ้านกลุ่มราคา 2.5 – 5 ล้านบาท เป็นกลุ่ม ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ขณะที่กลุ่ม 5-10 ล้านบาท มีทิศทางการเติบโตสูงคาดการณ์ความต้องการปลูกสร้างบ้านไตรมาส 3-4 น่าจะปรับตัวดีขึ้น

นายวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า การจัดงานรับสร้างบ้าน 2011 ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถทำยอดขายได้รวม 2,961.2 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นยอดขายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2554 รวมประมาณ 1,500 ล้านบาท และเป็นยอดขายภายในงานคือระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2554 อีก 1,400 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่ผ่านมาที่มียอดขายรวม 2,200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายก่อนงาน 1,000 ล้านบาท และยอดขายภายในงานอีก 1,200 ล้านบาท ซึ่งจากตัวเลขจะเห็นว่าในปี 2554 ยอดขายในงานรับสร้างบ้านมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 30% โดยก่อนหน้านี้สมาคมฯ ตั้งเป้ายอดขายของงานรับสร้างบ้าน 2011 ไว้ที่ 2,500 ล้านบาทเท่านั้น การที่ยอดขายในปีนี้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นน่าจะเป็นผลมาจาก การปรับตัวของภาพรวมในธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมถึงความมั่นใจของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้ผู้บริโภคกล้าที่จะตัดสินใจปลูกสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น

“ที่ผ่านมายอดขายในงานรับสร้างบ้านเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ เนื่องจากต้องการช่วยสมาชิกกระตุ้นตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง จึงเปิดโอกาสให้มีการนำยอดขายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 มาแสดงเพื่อร่วมลุ้นชิงรางวัลใหญ่ภายในงานได้ ซึ่งที่ผ่านมากลยุทธ์นี้ถือว่าได้ผลเป็นอย่างดี และเราก็มียอดจองในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ปีนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ายอดขายก่อนงานและภายในงานมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น

เนื่องจากตัวงานเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขณะเดียวกันโปรโมชั่นภายในงานทั้งจากบริษัทรับสร้างบ้านเอง และโปรโมชั่นกลางก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเร่งตัดสินใจภายในงานเพิ่มมากขึ้น” นายวิบูล กล่าว

นายวิบูล กล่าวต่อไปว่า จากการเก็บสถิติพบว่า บ้านระดับราคา 2.5 – 5 ล้านบาทยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคิดเป็น 38.14% ของยอดขายรวมทั้งหมด รองลงมาคือ บ้านระดับราคา 5.1- 10 ล้านบาทที่ 25.15% และ บ้านราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาทอยู่ที่ 24.95% โดยที่น่าสังเกตคือ กลุ่มบ้านราคา 5.1- 10 ล้านบาทถือเป็นกลุ่มที่มีทิศทางการเติบโตอย่างรวดเร็วจากปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าในอนาคตตลาดกลุ่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะมีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับยอดขายภายในงานรับสร้างบ้าน 2011 ถือเป็นดัชนีชี้วัดได้เป็นอย่างดีว่า ตลาดรับสร้างบ้าน ในปีนี้มีทิศทางที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3-4 โดยยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ตัดสินใจภายในงานอีกเป็นจำนวนมาก และจะเริ่มทยอยตัดสินใจในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก สำหรับภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปี 2554 ทางสมาคมฯ ยังประเมินว่าน่าจะยังเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือประมาณ 10%