CFO ของ BMW เผย “อนาคตอาจให้ลูกค้าซื้อรถยนต์ไม่ต้องผ่านดีลเลอร์ได้”

ภาพจาก Shutterstock

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ของ BMW ได้กล่าวกับสื่อของเยอรมันอย่าง Muenchner Merkur ว่าในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อรถยนต์โดยตรงกับบริษัท โดยไม่ต้องผ่านผู้จำหน่าย (ดีลเลอร์) ซึ่งแผนการดังกล่าวนั้นจะเริ่มต้นในปี 2024 และเริ่มกับรถยนต์บางรุ่นก่อน

สำหรับรถยนต์ของทางบริษัทที่จะเริ่มนำมาวางจำหน่ายโดยตรงประกอบไปด้วย Mini ในปี 2024 และตามมาด้วย BMW ในปี 2026 โดย CFO รายนี้กล่าวว่าบริษัทต้องการที่จะให้ลูกค้าของบริษัทสามารถสั่งซื้อรถยนต์กับบริษัทได้โดยตรง นอกจากนี้ทางบริษัทได้เริ่มคุยกับผู้จำหน่ายในทวีปยุโปรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแล้ว

สื่อเยอรมันรายนี้ยังรายงานว่าหลังจากนี้ผู้จำหน่ายอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุง และทำให้ดีลเลอร์รถยนต์นั้นในอดีตสามารถต่อรองราคารถยนต์กับบริษัทได้อาจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจใหม่

ไม่ใช่แค่ BMW เท่านั้นที่ต้องการให้ลูกค้าซื้อรถยนต์โดยตรง ก่อนหน้า GM ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายนี้เช่นกัน ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายรายได้ใช้โมเดลให้ลูกค้าสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยตรงมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Tesla รวมไปถึงคู่แข่งหลายราย

อย่างไรก็ดีรายละเอียดที่ CFO รายดังกล่าวนี้ที่สื่อเยอรมันได้สัมภาษณ์ยังมีน้อยมาก แต่จะเห็นได้ว่าโมเดลการขายรถยนต์ในอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้ว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายรายอาจเลือกใช้โมเดลนี้แทนการใช้ผู้จำหน่าย 

ที่มา – Muenchner Merkur