กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเอเปค การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลก มุ่งมั่นสร้างความเติบโตร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการ ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ สนับสนุนช่องทางการประชาสัมพันธ์ พร้อมทำงานร่วมกับกรมสารนิเทศตลอดวาระการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) ของไทย ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ‘APEC 2022’ ด้วยการเผยแพร่การจัดงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจในเครือทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนมากกว่าหลายล้านคนต่อวัน อาทิ จอ “The PanOramix @CentralwOrld” จอดิจิทัลอินเตอร์แอคทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก หน้าเซ็นทรัลเวิลด์, สื่อภายในศูนย์การค้าและร้านค้า (In-Store Media) และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของกลุ่มเซ็นทรัล

ในครั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมสุดยอดผู้นำเเอเปค ดังนี้

1.APEC CEO Summit 2022 กลุ่มเซ็นทรัล เป็นตัวแทนภาคเอกชน นำโดยคุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เป็นผู้แทนของกลุ่มเซ็นทรัลในการเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในหัวข้อ “อนาคตการค้า การลงทุนของเอเซียแปซิฟิก” (The Future Of Asia Pacific Trade And Investment) ซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับโลกร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ได้แก่ เหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (director-general of the World Trade Organization) และเลขาธิการใหญ่ หอการค้านานาชาติ (ICC) นับเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของโลก และจะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยสามาถแสดงศักยภาพทางการค้าและการลงทุนในหลากหลายมิติ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพมหานคร

2.CENTRAL GROUP Exhibition ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร แสดงถึงศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ในเวทีการค้าระดับโลก การพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างการเติบโตร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ในบริเวณศูนย์ข่าว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ฮออล์ 5 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

กลุ่มเซ็นทรัล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมยินดีกับการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ‘APEC โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://centralgroup.com/apec