“ก้าวผ่านสู่…อนาคต” กลุ่ม ปตท. ปักหมุด Future Energy and Beyond ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


กลุ่ม ปตท. เดินหน้าไม่หยุดยั้ง พร้อม “ก้าวผ่านสู่…อนาคต” ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Powering Life with Future Energy and Beyond เพื่อขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต สยายปีกสู่ธุรกิจพลังงานอนาคต และเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน หรือ New S-Curve เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน