ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทยคว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565” จากเวที Kincentric Best EmployersThailand 2022

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทยคว้ารางวัล “Thailand Best Employer 2022” หรือ รางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565” จากโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของKincentricซึ่งมีบริษัทชั้นนำมากมายเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อที่จะเป็นสุดยอดขององค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยในปีนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวเนื่องจากประสบความสำเร็จทางธุรกิจผ่านการบริหารจัดการบุคลากรอย่างดีเยี่ยม ซึ่งช่วยส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายถึงหลักการและกรอบการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งใช้เพื่อรักษาขวัญกำลังใจและคงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นปีที่ผ่านมาในการต่อสู้กับโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีและที่ส่งผลในระยะยาวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรวดเร็ว (Agility)และความยืดหยุ่น (Resilience) โดยยึดมั่นปฏิบัติตามค่านิยมของซันโทรี่ เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ว่า ‘Gemba’ (เกมบะ)และ ‘YatteMinahare’ (ยัตเตะ มินาฮาเระ) ซึ่ง Gembaหมายถึง การสำรวจหน้างานจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และพนักงานเป็นสำคัญ ส่วน YatteMinahare หมายถึง ‘ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่เราต้องกล้าที่จะลงมือทำ’เน้นการทำงานที่รวดเร็ว การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 การรักษาขวัญกำลังใจและความสุขของพนักงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญแก่บุคลากรเป็นอย่างมาก โดยใส่ใจดูแลทั้งคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการได้รับรางวัลในครั้งนี้”

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญเรื่องการดูแลทรัพยากรบุคคลยังเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในทุกสภาวะเศรษฐกิจ นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการที่องค์กรให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์โควิด-19อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาด พร้อมทั้งมีการปรับนโยบายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งพนักงานและลูกค้าว่า “ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ ทุกๆ วัน เรามุ่งมั่นที่จะหาวิธีช่วยเหลือพนักงานของเราให้ดีที่สุดด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและทีมงาน บริษัทฯจึงสามารถจัดหาวัคซีนให้แก่พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเราถึง 10,000 โดส การช่วยเหลือเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

แต่ยังทำให้พนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายขายของเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนของโรงงานและการออกตรวจตลาด ที่สำคัญยังช่วยป้องกันความล่าช้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราไปยังผู้บริโภคและลูกค้าอีกด้วย”

นายอชิต โจชิ ยังเน้นย้ำเรื่อง “Agile Mindset” หรือ “การทำงานที่เน้นความคล่องตัว” ว่าเป็นกุญแจสำคัญของการทำงานในช่วงวิกฤต บริษัทได้สร้างวัฒนธรรมและเพิ่มขีดความสามารถเรื่อยมา ตามเป้าหมายในแผนการดำเงินงานระยะกลาง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มศักยภาพขององค์กร ทั้งนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่าองค์กรสมัยใหม่ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ มักออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน ดังนั้น ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จึงใช้วิธีการและแนวทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรรวมถึงกลยุทธ์การดำเนินงาน ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่อายุยังน้อย เพียงแค่5 ปีเท่านั้น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตลอดระยะเวลา 3 ปี แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งได้ พร้อมวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จในอนาคต“ในปี 2566 เราจะสานต่อแนวทาง ‘Agile Mindset’ ด้วยวิธีการทำงานที่ง่ายขึ้น และเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม Gemba ที่แข็งแกร่งขึ้น และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน นอกจากนี้เรายังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวัฒนธรรมองค์กรของเราภายใต้แนวคิดจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นำของซันโทรี่ (Suntory Leadership Spirit) เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการเป็น ‘บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทย’”

การมีจิตวิญญาณของผู้กล้าลงมือทำ (YatteMinahare) ที่มุ่งเน้นการสำรวจหน้างานจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง (Gemba) การทำงานที่เน้นความคล่องตัว(Agile Mindset) และความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างมาก (Highly engaged organization) ถือเป็นสูตรสำเร็จของการทำงานในแบบฉบับซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และการได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2565” จากเวที “Kincentric Best Employers – Thailand 2022” ในครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำว่า บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานสู่ความเป็นเลิศท่ามกลางความท้าทายต่างๆ