AIS ควง ACC คว้ารางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame ) กวาดรางวัลเกียรติยศสูงสุด ขึ้นแท่นหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

AIS พร้อมด้วย ACC หรือ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด หนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand Hall)  โดย AIS คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด รางวัลโล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class)  ในขณะที่ ACC คว้ารางวัลโล่เงินเกียรติยศ (Hall of Fame Silver Class) of Fame ) ซึ่งเวทีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 โดย KINCENTRIC บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก นับเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อประเมินขีดความสามารถของขององค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กรและผลักดันให้พนักงานใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและคนไทย

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า “รางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame) เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับ AIS และ ACC ต้องขอขอบคุณ KINCENTRIC ที่มองเห็นในความมุ่งมั่นการพัฒนาบุคลากรของ AIS และ ACC ด้วยความเชื่อที่ว่า คน คือทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนขององค์กรในทุกมิติ ทำให้ที่ผ่านมาเราได้นำกระบวนการทางดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานด้าน HR รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”

โดยรางวัล KINCENTRIC Best Employers มีการพิจารณาจากสำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์กรและประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านการสำรวจที่เป็นมาตรฐานของ KINCENTRIC โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงลึกประกอบด้วย

  • ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (High Employee Engagement) และมุมมองของพนักงานที่มีต่อประสบการณ์ในการทำงาน (Compelling Employee experience)
  • ภาวะผู้นำที่โดดเด่น แนวคิดของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคน (Engaging Leadership) ผู้นำองค์กร
  • กลไกและแนวทางในการพัฒนาคน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร (Mature People Practices)

สำหรับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame) นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัล Best Employers ต่อเนื่องติดต่อกัน

โดย AIS ได้รับรางวัล Best Employer รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้รับในปี 2011, 2013, 2015, 2016 (ได้รับรางวัล Best of the Best), 2017 และล่าสุดในปี 2022 ในขณะที่ ACC ที่ได้รับสุดยอดนายจ้างดีเด่นรวม 4 ครั้ง ในปี 2013, 2015, 2016, 2017

ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้  AIS  สามารถคว้ารางวัลสูงสุด รางวัลโล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) เป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มาครองได้สำเร็จ นับเป็นองค์กรหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ได้รับสุดยอดรางวัลด้านนายจ้างดีเด่น นับเป็นการตอกย้ำความเป็นเลิศในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างยอดเยี่ยมตามมาตรฐานระดับโลก  ยิ่งไปกว่านั้น ACC  ยังได้รับรางวัลโล่เงินเกียรติยศ (Hall of Fame Silver Class) เป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป

นางสาวกานติมา กล่าวในช่วงท้ายว่า “ภายใต้นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เราให้ความสำคัญกับการมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน พร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี สนุก มีความสุข คิดบวกกับทุกโอกาส เปิดรับทักษะความรู้ใหม่ๆ ตั้งรับกับทุกความท้าทาย บนวัฒนธรรมองค์กร FIT FUN FAIR ซึ่งทั้งหมดเป็นการสร้างองค์กรให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับ สามารถมองเห็นเป้าหมายเดียวในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตามวิสัยทัศน์การเป็น Cognitive Tech-Co”