รู้จัก “ปณิชา ดาว” ภรรยากลุ่มทุนลาว เศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 2 ปี 65 ถือหุ้นใหญ่ PSG

เปิดตัว “ปณิชา ดาว” เศรษฐีหุ้นไทยมาแรงแซงขึ้นอันดับ 2 ปี 65 ถือหุ้นใหญ่บมจ.พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น (PSG) ในสัดส่วน 80% มูลค่าทะลุ 8.16 หมื่นล้านบาท ภรรยา “เดวิด แวน ดาว” เศรษฐีจาก สปป.ลาว ผู้ถือหุ้น “หลวงพระบาง พาวเวอร์” ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

หลังจากวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศแชมป์เศรษฐีหุ้นไทย 10 อันดับแรก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด mai

ในปี 65 นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ยังครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ GULF สัดส่วน 35.55% มูลค่าหุ้นรวม 218,981.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45,881.86 ล้านบาท หรือ 26.51% และถือเป็นเศรษฐีหุ้นรายแรกที่มูลค่าหุ้นเกิน 2 แสนล้านบาท

แต่ปรากฎว่าบุคคลที่ได้รับความสนใจ อันดับ 2 คือ นางปณิชา ดาว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG จำนวน 51,994 ล้านหุ้น ในสัดส่วน 80% รวมมูลค่าหุ้นที่ถือครอง 81,630.58 ล้านบาท

ทั้งนี้ นางปณิชา ที่สามารถครองอันดับ 2 มูลค่าการถือครองหุ้นแซงหน้า นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ที่ถือหุ้นบมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ในสัดส่วน 12.77% และ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) 11.38% มูลค่ารวม 62,735.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.76%

“ปณิชา ดาว” ถือหุ้นใหญ่ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG จำนวน 51,994 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 80% ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว เดิมชื่อ บมจ.ที เอ็น จิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น (T) ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาล รวมถึงงานสาธารณูปโภค และงานติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ มากว่า 40 ปี

ต่อมาในวันที่ 12 ต.ค. 64 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งใหญ่ โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 54,044 ล้านหุ้น ขายนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท ให้แก่ นางปณิชา ดาว เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่

โดยนางปณิชา ดาว เป็นภรรยาของนายเดวิด แวน ดาว ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีที จำกัด ผู้เดียว (PTS) ที่ถือหุ้นใน บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ที่ สปป.ลาว

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือใหญ่เรียบร้อย จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บมจ.พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น หรือ PSG โดยมีนายแวน ฮวง ดาว นั่งเป็นประธานกรรมการ และนายเดวิด แวน ดาว เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 64,992,438,156 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 64,992,438,156 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาท มูลค่าตามราคาตลาดรวม 74,741.30 ล้านบาท คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 7 ธ.ค. 65 ที่ราคาหุ้นละ 1.15 บาท

ด้านฐานะบริษัทและผลการดำเนินงานล่าสุด งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,054.79 ล้านบาท หนี้สินรวม 360.75 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,694.04 ล้านบาท รายได้รวม 897.67 ล้านบาท กำไรสุทธิ 489.02 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.01 บาท