เจาะลึกการทำงานทีม EdTech กระดูกสันหลังของ SkillLane ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย

SkillLane แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย เปิดบ้านโชว์ศักยภาพการทำงานของทีม Technology ที่มาพร้อมกับบุคลิกทีมอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในแบบ Education Technology Company ผู้เป็นกำลังสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จทั้งการสร้างแพลตฟอร์มที่มีผู้เรียนมากกว่า 650,000 คนในเวลาเพียง 8 ปี รวมถึงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ อาทิ TUXSA ปริญญาโทออนไลน์ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SkillLaneCPD ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัย ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน

คุณกษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า “SkillLane ก่อตั้งด้วยความเชื่อที่ว่า พลังของเทคโนโลยีช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยได้ เราตั้งใจใช้เทคโนโลยีมาช่วยทลายข้อจำกัดของการศึกษาไทย ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้เรียนสะดวกสบาย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงโครงการที่เปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโอกาสทางวิชาชีพ อาทิ TUXSA ปริญญาโทออนไลน์ที่ร่วมก่อตั้งกับธรรมศาสตร์ และ SkillLaneCPD ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัย ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน โดยพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้บริษัททำภารกิจได้สำเร็จภายใต้การเติบโตที่รวดเร็วนั้นก็คือ ทีม Technology ที่ประกอบด้วย SkillLers มากความสามารถ โดยคำว่า SkillLers นี้ เป็นคำที่ SkillLane ใช้เรียกทีมงาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ชูความเป็นบริษัทด้าน Education Technology และมาพร้อมความกล้า ลุย รวมถึงสนุกไปกับสิ่งที่ทำ”

ทีม Technology แหล่งรวมคนรุ่นใหม่รักการเรียนรู้ ตามอัตลักษณ์องค์กร Education Technology

หัวใจสำคัญของการทำงานของทีม Technology ที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ ผลักดันให้ SkillLane ก้าวไปสู่แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์อันดับหนึ่งของไทยได้สำเร็จ ประกอบด้วยแก่นหลัก 2 ด้าน ซึ่งอาจอธิบายให้เข้าใจง่ายได้ด้วยคำว่าEdTech หรือ ด้าน Education และด้าน Technology

ในด้านแรกคือ Education ที่บ่งบอกถึงคาแรกเตอร์ของทีมที่รักในการเรียนรู้ ยืดหยุ่นและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา และมี DNA ขององค์การอย่าง SkillLane นั่นคือ “กล้า ลุย สนุก” นอกจากนี้ การทำงานในทีมยังเปิดพื้นที่ให้สมาชิกเรียนรู้ เติบโตไปใน Career path ที่สนใจ และวัฒนธรรมขององค์กรเองก็ยังมีการแบ่งปันความรู้หรือ Knowledge Sharing ภายในทีมสม่ำเสมอด้วย

อีกด้านที่สำคัญคือ Technology โดยในทีมจะรวมสมาชิกที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีมาร่วมทำงานขับเคลื่อนงานของ SkillLane โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ด้านคือ Tech, Design, Product Owner และ QA (Quality Assurance) การทำงานในทีมจะเปิดโอกาสให้คิด วางแผน และทำงานเองได้ ภายใต้กรอบการทำงานแบบ Scrum ภายใต้แนวคิด Agile ซึ่ง Tech Startup หลายแห่งใช้กัน

ด้านการพัฒนาธุรกิจ ในปี 2566 บริษัทยังคงมองเห็นโอกาสที่จะใช้พลังของเทคโนโลยีทลายกำแพงการศึกษาไทยออกไปอีกมาก เช่น National Credit Bank System  หรือคลังหน่วยกิตแห่งชาติ และ Learning Management System ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ในองค์กร รวมถึงจะมีการเดินหน้าสร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจแบบก้าวเดินไปด้วยกัน และเพื่อก้าวเดินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ SkillLane จึงจะมีการขยายทีมงานเพื่อรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยหนึ่งในทีมที่จะมีการเปิดรับสมาชิกใหม่อีกหลายตำแหน่งคือ ทีม Technology นั่นเอง

หากใครสนใจและต้องการเป็นหนึ่งใน SkillLers ของทีม Technology สามารถติดตามได้ที่ Life at SkillLane https://www.facebook.com/LifeatSkillLane หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.skilllane.com/career